Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

(Κάνε πράξη τη συνεργασία και την προσφορά)

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

  1. Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη
  2. Εθελοντισμός
  3. Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα

Λέξεις κλειδιά: εθελοντισμός, ανθρώπινα δικαιώματα & αξιοπρέπεια, αλληλοσεβασμός και σεβασμός στη διαφορετικότητα, αντιμετώπιση διακρίσεων, συνεργασία/συνεργατικότητα, φιλανθρωπία, κοινωνική ευαισθησία, κοινωνική ευθύνη, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμπερίληψη στην εκπαίδευση, δημοκρατία, δημοκρατική παιδεία και παράδοση, σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός.

Top