Το παρόν τεύχος του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας είναι το τρίτο που δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή και ταυτόχρονα το δεύτερο που κυκλοφορεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον χώρο των επιστημονικών περιοδικών εκπαιδευτικής θεματολογίας, παρατηρούμε ότι πλέον πολλές από τις περιοδικές εκδόσεις που συμπεριλαμβάνονται στις πηγές μας δημοσιεύονται και ηλεκτρονικά ή αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, το Δ.Ε.Α. 38 περιλαμβάνει αποδελτιωμένα άρθρα που προέρχονται από εξήντα τέσσερα (64) έντυπα και δώδεκα (12) διαδικτυακά περιοδικά, ενώ και από τις εννέα επιστημονικές επετηρίδες που αποτελούν πηγές του, οι δύο πλέον είναι προσβάσιμες εξ ολοκλήρου και ηλεκτρονικά. Η διάκριση αυτή έχει αποτυπωθεί και στον κατάλογο των πηγών μας, ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα των αναγνωστών μας.
Να σημειώσουμε, επίσης, ότι στο Δ.Ε.Α. 38 δεν περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές παραπομπές για τις διδακτορικές διατριβές, καθώς οι διευθύνσεις αυτές για λειτουργικούς λόγους ενδέχεται να τροποποιηθούν από το Ε.Κ.Τ. Οι ενδιαφερόμενοι, όμως, πληκτρολογώντας σε μια μηχανή αναζήτησης τον τίτλο της διατριβής που επιθυμούν να αναγνώσουν (π.χ. Google κ.ά.), μπορούν να οδηγηθούν άμεσα στην αντίστοιχη ηλεκτρονική τοποθεσία.
Παράλληλα, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Δελτίου συνυπάρχει με την περιοδική ηλεκτρονική του μορφή στον ιστοχώρο της Βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Π., ώστε να είναι ευέλικτη η αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών εγγραφών από τους χρήστες για οποιοδήποτε θέμα της Παιδαγωγικής ή του γενικότερου χώρου της Εκπαίδευσης τους απασχολεί.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    

Με τη δημοσίευση του παρόντος τεύχους από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  προσφέρεται στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα ακόμη Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας. Το Δ.Ε.Α. ξεκίνησε την πορεία του το Δεκέμβρη του 1992 ως έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στόχος του ήταν και είναι η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για την πρωτότυπη επιστημονική έρευνα, αλλά και για τις εξελίξεις στο χώρο του εκπαιδευτικού προβληματισμού, όπως αυτές αποτυπώνονται στα εγκυρότερα εκπαιδευτικά περιοδικά, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.
Το παρόν τεύχος είναι το πρώτο που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τον διάδοχο φορέα που προέκυψε μετά την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης(ν. 3966/2011). Στο διάστημα από τη δημοσίευση του τεύχους 36 έως τη δημοσίευση του παρόντος, χρειάστηκε να υπερκεραστούν αρκετές δυσχέρειες από τον νέο Φορέα, ενώ και αρκετά από τα περιοδικά-πηγές του Δ.Ε.Α., για οικονομικούς λόγους,  καθυστέρησαν την έκδοσή τους. Εντούτοις, το έργο της αποδελτίωσης συνεχίστηκε, και σύντομα ευελπιστούμε στην δημοσίευση ενός ακόμη ηλεκτρονικού περιοδικού.
Το τεύχος 37 είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ερευνητή και δασκάλου, του ιστορικού της νεοελληνικής εκπαίδευσης και πρώτου προέδρου του Ι.Ε.Π. (2011-2012), Αλέξη Δημαρά.

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Δ.Ε.Α.

Αρχική 1.Περιοδικές Εκδόσεις Π.Ι. και Ι.Ε.Π. ΔΕΑ: Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας Εκδόσεις Ι.Ε.Π.