Χρήση Η/Υ και διαδυκτίου

Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης τεκμηρίων στον Online κατάλογο της βιβλιοθήκης (ΟPΑC) που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Έχουν επίσης τη δυνατότητα ελεύθερης αναζήτησης στα Ηλεκτρονικά Περιοδικά της ΚΕΑΒ/HEAL-LINK μέσα στη Βιβλιοθήκη. Ηλεκτρονικά άρθρα ή βιβλία που τους ενδιαφέρουν μπορούν να τα αποθηκεύσουν σε USB αποθηκευτικά μέσα ή σε δισκέτες.

Χρήση Φωτυπικών μηχανημάτων

Η φωτοτύπηση γίνεται σύμφωνα με το νόμο ν.2121/1993 περί "πνευματικής ιδιοκτησίας" των δημιουργών. Συγκεκριμένα:

Δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση:

  • Των βιβλίων που αναφέρουν ρητά ότι απαγορεύεται η αναπαραγωγή τους.
  • Των βιβλίων της ιστορικής συλλογής. Τα βιβλία της ιστορικής συλλογής μπορούν να φωτογραφηθούν με  ψηφιακή μηχανή.
  • Των βιβλίων που κρίνεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης  ότι φθείρονται με τη διαδικασία της φωτοτύπησης.
  • Υλικού εκτός αυτού της βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Π.

Επιτρέπεται η φωτοτύπηση:

  • Tων βιβλίων που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες. Γι’ αυτά εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τα δικαιώματα «πνευματικής ιδιοκτησίας» και επιτρέπεται η φωτοτύπηση του 1/10 του συνόλου των σελίδων τους.

Η χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων πρέπει να γίνεται βάσει των υποδείξεων του προσωπικού. Στην περίπτωση που τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα της βιβλιοθήκης δε λειτουργούν, οι χρήστες μπορούν να δανειστούν το υλικό για τρεις ώρες και να το φωτοτυπήσουν εκτός της βιβλιοθήκης, αφήνοντας την ταυτότητά τους στον υπεύθυνο. Ο χειρισμός γίνεται από τους χρήστες και όχι από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Αρχική Υπηρεσίες Χρήση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού