Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Επανακυκλοφορία του περιοδικού Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

ΕΕΘ- Τεύχος 18

Το περιοδικό Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, μία παλαιότερη έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που διέγραψε επιτυχή πορεία δεκατριών ετών, από το 1999 (αρχικά ως Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων) έως το 2011, επανακυκλοφορεί από το Ι.Ε.Π. σε ψηφιακή μορφή, οκτώ χρόνια μετά την αναστολή της κυκλοφορίας του.

Σκοπός του περιοδικού είναι να προσφέρει στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ένα βήμα για διάλογο και δημιουργική ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, ενθαρρύνοντας τον γόνιμο προβληματισμό για θέματα εκπαίδευσης, ώστε να αναδειχθούν οι αλλαγές που είναι απαραίτητες για ένα σχολείο σύγχρονο, ανοικτό, ισότιμο και δημοκρατικό.

Το περιοδικό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Φιλοξενεί πρωτότυπες εργασίες που προάγουν τη γνώση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που συνδέονται άμεσα με τη διδακτική πράξη και την παιδαγωγική διαδικασία. Επίσης, μπορεί να φιλοξενεί εισηγήσεις που προκύπτουν από τις δράσεις του Ι.Ε.Π., όπως αυτές στις οποίες θα είναι αφιερωμένα τα δύο πρώτα τεύχη του περιοδικού: το πρώτο τεύχος στα Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου «Καινοτομία και Δημιουργικότητα στην Εκπαιδευτική Πράξη», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2018, και το δεύτερο τεύχος στα Πρακτικά της Επιστημονικής Ημερίδας «Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2019.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού, τηλ. 2106014206, 2131335202.

Δείτε εδώ τον Κανονισμό έκδοσης του περιοδικού.

Για τη Συντακτική Επιτροπή

Αναστασία Κότσιρα

Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων


Αρχική Ψηφιακό Υλικό Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων Επανακυκλοφορία του περιοδικού Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων