Η προστασία των συλλογών της βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Π. καθίσταται μεγίστης σημασίας για τους σκοπούς που εξυπηρετεί και απαιτείται λήψη μέτρων για την διαφύλαξή της.
Το Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης (Σ.Ε.Α.) αφορά τους κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν σε μερικές ή ολικές καταστροφές συνήθως ξαφνικές και μη αναμενόμενες από:

  • Φυσικά αίτια: Φωτιές, Πλημμύρες, Σεισμοί κ.ά.
  • Ανθρώπινους παράγοντες και
  • Προβληματικές ή Ανεπαρκείς λειτουργίες κτιριακών εγκαταστάσεων.

Το Σ.Ε.Α. καλύπτει και καταγράφει με απολύτως οργανωμένο τρόπο όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται προληπτικά για την αποφυγή εμφάνισης των προαναφερθέντων κινδύνων, τις ενέργειες αντίδρασης κατά την διάρκεια μιας καταστροφής και αυτές που πραγματοποιούνται μετά, προκειμένου να διασωθούν και να αποκατασταθούν οι συλλογές και το περιβάλλον.

Για την προβολή του κειμένου πατήστε εδώ.

Αρχική Υπηρεσίες Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης