Η Συλλογή της βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Π. περιλαμβάνει:

 • 40.000 τόμους βιβλίων, διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών που καλύπτουν θέματα εκπαίδευσης, παιδαγωγικής και άλλων επιστημονικών τομέων, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται στο σχολικό πρόγραμμα.
 • Έρευνες που έχουν εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
 • Αναλυτικά προγράμματα σπουδών. 
 • Συλλογή σχολικών εγχειριδίων 19ου και 20ου αιώνα περίπου 4.000 τόμων.
 • Ειδικές συλλογές αποτελούμενες από παλαιά και σπάνια βιβλία
 • Αρχείο Εγκεκριμένων Προτάσεων Εκπαιδευτικών Ερευνών (1985 έως σήμερα) που έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ.
 • Γενικό πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής όπως 
  • Εγκυκλοπαίδειες 
  • Λεξικά
  • Βιβλιογραφίες
  • Εκπαιδευτικοί κατάλογοι κλπ.
 • 215 τίτλους περιοδικών (100 ελληνικοί τίτλοι και 115 ξενόγλωσσοι), οι οποίοι αφορούν κυρίως θέματα εκπαίδευσης και διδακτικής των διαφόρων επιστημονικών κλάδων.
 • Συλλογή ξενόγλωσσων άρθρων με θέμα την ελληνική εκπαίδευση (1990 έως σήμερα)
 • Χάρτες, εκπαιδευτικά παιχνίδια και εκπαιδευτικό εποπτικό υλικό,
 • Οπτικοακουστικό Υλικό όπως:
  • 340 CD-ROMS
  • 150 βιντεοκασσέτες
  • DVD-ROMS 
  • CD ήχου
  • DVDs 
 • Ηλεκτρονικά αρχεία όπως:
  • Ηλεκτρονικό Αρχείο του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας (1994 - 2001)
  • Ηλεκτρονικό Αρχείο Αναλυτικών Προγραμμάτων (1899 - 1999)
  • Πληροφοριακό Υλικό για την εκπαίδευση (και άλλους συναφείς τομείς) στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, το οποίο προέρχεται από φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το Ι.Ε.Π.: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Συμβούλιο της Ευρώπης, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

 

Αρχική Πληροφορίες Περιγραφή Συλλογής