ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

dea 41Με το παρόν τεύχος συμπληρώνονται 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας στα εκπαιδευτικά και επιστημονικά πράγματα της χώρας.
   Στο τεύχος αυτό αποδελτιώνονται άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου που έχουν δημοσιευτεί σε ελληνόφωνα καταξιωμένα περιοδικά, επετηρίδες ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση και την παιδαγωγική από το διεθνή χώρο, διδακτορικές διατριβές με παρόμοια θεματολογία που έχουν εκπονηθεί σε ανώτατα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και τα οποία δημοσιεύτηκαν το Β΄ εξάμηνο του 2012.
   Το αμέσως επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε την έκδοση δύο διπλών τευχών που θα περιλαμβάνουν τα έτη 2013 και 2014. Η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού συμβάλλοντας στην κάλυψη ευρύτερων πνευματικών αναζητήσεων και ερευνητικών αναγκών στον χώρο της εκπαίδευσης.
 
Η Συντακτική Ομάδα του Δ.Ε.Α.

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    


dea 40Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παραδίδουμε στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα το 40ό τεύχος του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει χρήσιμο και χρηστικό βοήθημα σε κάθε προσπάθεια συστηματικής βιβλιογραφικής αναζήτησης και έρευνας στα θέματα της εκπαίδευσης.
   Στο τεύχος αυτό καταλογογραφούνται άρθρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, διδακτορικές διατριβές, ερευνητικά προγράμματα και άλλα σχετικά πονήματα με επίκεντρο την ελληνική εκπαίδευση που είδαν το φως της δημοσιότητας στο πρώτο εξάμηνο του 2012.
   Με το τεύχος αυτό βρίσκει συνέχεια, σε ψηφιακή πλέον μορφή, ένα σημαντικό έργο βιβλιογραφικής υποστήριξης που ανέλαβε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ήδη από το 1992, παίρνοντας τη σκυτάλη από ανάλογες πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί νωρίτερα από ποικίλους φορείς και πρόσωπα και κατέληξαν σε εκδόσεις όπως το Περιοδικό Εκπαιδευτικής και Ψυχολογικής Τεκμηρίωσης και το Παιδαγωγικό Αρθρογραφικό Δελτίο.
   Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει θέσει στόχο του να επιταχύνει την έκδοση των επόμενων τευχών του Δελτίου, ώστε να καλυφθεί σύντομα το κενό που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της καθυστέρησης της έκδοσής του. Επίσης, επιδιώκει τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών σύνταξής του καθώς και τη διεύρυνση των πηγών αναφοράς του, ώστε να καταστεί ένα ακόμα πιο αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια όσων προτίθενται να το αξιοποιήσουν. Προς αυτή την κατεύθυνση κάθε πρόταση είναι καλόδεχτη.


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    

Αρχική Περιοδικές Εκδόσεις Π.Ι. και Ι.Ε.Π. Δ.Ε.Α. - Ι.Ε.Π.