Το Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας (Δ.Ε.Α.) συμπληρώνει εφέτος 22 χρόνια παρουσίας στον χώρο των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων προσφέροντας σημαντική βιβλιογραφική υποστήριξη στους ερευνητές που αναπτύσσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες κυρίως στην περιοχή των επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Είναι βοηθητικό εργαλείο απαραίτητο για την εύκολη αναζήτηση της εκπαιδευτικής αρθρογραφίας και για την αξιοποίηση του σχετικού ερευνητικού υλικού που εμπεριέχεται σε αυτήν. Λόγω του ότι οι τίτλοι των περιοδικών και οι δημοσιεύσεις στις μέρες μας συνεχώς αυξάνονται, δεν είναι δυνατόν στον ερευνητή να παρακολουθήσει σε μεγάλο εύρος την ερευνητική κινητικότητα χωρίς να διαθέτει έναν βιβλιογραφικό οδηγό. Για τον λόγο αυτό το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συνεχίζοντας την έκδοση του Δ.Ε.Α. – σε ηλεκτρονική πλέον μορφή, και όχι σε έντυπη, προς εξοικονόμηση πόρων – καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες βελτίωσής του, ώστε αυτό να ικανοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τόπο τις ανάγκες των ερευνητών, και στοχεύει στην παροχή μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας της εκπαιδευτικής αρθρογραφίας στη χώρα μας.
Παραδίδουμε στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα το νέο Δελτίο μες την ελπίδα ότι θα προσφέρει χρήσιμο υλικό και πληροφορίες στους ενδιαφερομένους και ότι θα συνεισφέρει στην τόνωση των εκπαιδευτικών ερευνών στη χώρα μας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    

Το παρόν τεύχος του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας είναι το τρίτο που δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή και ταυτόχρονα το δεύτερο που κυκλοφορεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον χώρο των επιστημονικών περιοδικών εκπαιδευτικής θεματολογίας, παρατηρούμε ότι πλέον πολλές από τις περιοδικές εκδόσεις που συμπεριλαμβάνονται στις πηγές μας δημοσιεύονται και ηλεκτρονικά ή αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, το Δ.Ε.Α. 38 περιλαμβάνει αποδελτιωμένα άρθρα που προέρχονται από εξήντα τέσσερα (64) έντυπα και δώδεκα (12) διαδικτυακά περιοδικά, ενώ και από τις εννέα επιστημονικές επετηρίδες που αποτελούν πηγές του, οι δύο πλέον είναι προσβάσιμες εξ ολοκλήρου και ηλεκτρονικά. Η διάκριση αυτή έχει αποτυπωθεί και στον κατάλογο των πηγών μας, ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα των αναγνωστών μας.
Να σημειώσουμε, επίσης, ότι στο Δ.Ε.Α. 38 δεν περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές παραπομπές για τις διδακτορικές διατριβές, καθώς οι διευθύνσεις αυτές για λειτουργικούς λόγους ενδέχεται να τροποποιηθούν από το Ε.Κ.Τ. Οι ενδιαφερόμενοι, όμως, πληκτρολογώντας σε μια μηχανή αναζήτησης τον τίτλο της διατριβής που επιθυμούν να αναγνώσουν (π.χ. Google κ.ά.), μπορούν να οδηγηθούν άμεσα στην αντίστοιχη ηλεκτρονική τοποθεσία.
Παράλληλα, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Δελτίου συνυπάρχει με την περιοδική ηλεκτρονική του μορφή στον ιστοχώρο της Βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Π., ώστε να είναι ευέλικτη η αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών εγγραφών από τους χρήστες για οποιοδήποτε θέμα της Παιδαγωγικής ή του γενικότερου χώρου της Εκπαίδευσης τους απασχολεί.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    

Αρχική Περιοδικές Εκδόσεις Π.Ι. και Ι.Ε.Π. Δ.Ε.Α. - Ι.Ε.Π.