Κατάλογος Τεκμηρίων Ιστορικής Συλλογής

Η Βιβλιοθήκη μας διαθέτει περί τις 9.000 τόμους σχολικών εγχειριδίων που έχουν εκδοθεί από τη δημιουργία του Ελληνικού Κράτους έως σήμερα και αφορούν τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Από αυτούς έχουμε ξεχωρίσει τους 3.000 και τους έχουμε εντάξει σε μια ιδιαίτερη συλλογή, «Ιστορική Συλλογή», η οποία θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμη, καθώς περιλαμβάνει σχολικά εγχειρίδια που εκδόθηκαν από το 1830 έως περίπου τη δεκαετία του 1980. Αυτά βρίσκονται στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των ερευνητών και κάθε ενδιαφερομένου γενικότερα, ο οποίος μπορεί να τα δει και να τα μελετήσει στο χώρο μας ή να φωτογραφήσει ό,τι θέλει, μια και τα βιβλία αυτά είναι ιδιαίτερα εύθρυπτα και ευαίσθητα και δεν επιτρέπεται να φωτοτυπηθούν.

Εδώ παραθέτουμε ένα σύντομο κατάλογο της Ιστορικής Συλλογής της Βιβλιοθήκης μας.   

Αρχική Αναζητήσεις Κατάλογος Τεκμηρίων Ιστορικής Συλλογής