Η σύσταση του Τμήματος Έργων και Δράσεων έγινε σύμφωνα με τον Νόμο 4547/2018 (άρθρο 62, ΦΕΚ Α΄102/12.06.2018) για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου των πάσης φύσεως προγραμμάτων ή δράσεων που υλοποιούνται από το ΙΕΠ και χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλης μη χρηματοδοτούμενης δράσης. Αποτελεί αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα, που υπάγεται οργανικά στον Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στις αρμοδιότητές του Τμήματος Έργων και Δράσεων εντάσσονται:

(α) ο σχεδιασμός κάθε έργου ή δράσης για την υποβολή του προς έγκριση στα αρμόδια όργανα,

(β) η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου των πάσης φύσεως προγραμμάτων ή δράσεων που υλοποιούνται από το ΙΕΠ και η παροχή σύμφωνης ή μη γνώμης στις εισηγήσεις των υπευθύνων των έργων/δράσεων.

Για την αποτελεσματικότερη επίβλεψη των ενεργειών υλοποίησης των έργων/δράσεων, το Τμήμα συνεργάζεται με την Επιστημονική και Διοικητική Υπηρεσία του Ι.Ε.Π.

Ονοματεπώνυμο 
Προβατάρη Σοφία (Προϊσταμένη)
Βυθούλκα ΑναστασίαCV icon
Ζυγογιάννη Αγγελική
Ιωαννίδου Μαρία - Ελένη
Κακαρά Αλεξάνδρα
Κάντα Βασιλική
Κυριακίδη Ειρήνη
Μαυρικάκης Ευάγγελος
Μαυροματίδης ΗλίαςCV icon
Ντζελέπης Βασίλειος
Παπαδοπούλου Άννα
Παπαθανασίου Θεοδώρα
Παυλίδου ΑναστασίαCV icon
Πιτσικάλης Σταύρος
Σταθάκη Καλλιόπη
Τρούκη Παρασκευή
Φύκαρης ΓεώργιοςCV icon
Ειδικότητα
ΠΕ80
Οικονομίας
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ01
Θεολόγος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ84
Ηλεκτρονικών
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ80
Οικονομίας
ΠΕ84
Ηλεκτρονικών
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ89.01
Καλλιτεχνικών Σπουδών
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ84
Ηλεκτρονικών
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ
Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΠΕ90
Ναυτικών
Ιδιότητα
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Προσωπικό ΙΕΠ
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-128
213-1335-144
213-1335-409
213-1335-311
213-1335-358
213-1335-157
213-1335-168
213-1335-357
213-1335-360
213-1335-146
213-1335-217
213-1335-359
213-1335-146
213-1335-360
213-1335-144
213-1335-402
213-1335-356
Email
sprovatari
[at]iep.edu.gr
avithoulka
[at]iep.edu.gr
azigogianni
[at]iep.edu.gr
mioannidou
[at]iep.edu.gr
akakara
[at]iep.edu.gr
vkanta
[at]iep.edu.gr
ekyriakidi
[at]iep.edu.gr
emavrikakis
[at]iep.edu.gr
imavromatidis
[at]iep.edu.gr
vntzelepis
[at]iep.edu.gr
annapapadopoulou
[at]iep.edu.gr
thpapathanasiou
[at]iep.edu.gr
apavlidou
[at]iep.edu.gr
spitsikalis
[at]iep.edu.gr
kstathaki
[at]iep.edu.gr
etrouki
[at]iep.edu.gr
gfikaris
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top