Το Γραφείο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3966/2011 έχει την αρμοδιότητα του επιστημονικού σχεδιασμού, της διαχείρισης, της επίβλεψης και της υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικής Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π..

Ονοματεπώνυμο 
Προβατάρη Σοφία (Προϊσταμένη)
Βυθούλκα Αναστασία
Γιαλούρη Ελπίδα CV icon
Ζυγογιάννη Αγγελική
Ιωαννίδου Μαρία - Ελένη
Κακαρά Αλεξάνδρα
Κάντα Βασιλική
Καρύγιαννη Ουρανία
Κυριακίδη Ειρήνη
Μαυρικάκης Ευάγγελος
Μαυροματίδης Ηλίας
Μιχαλοπούλου Αναστασία
Μπάρτζη Θεοδώρα
Νίκα Μαρία
Ντζελέπης Βασίλειος
Παπαδοπούλου Άννα
Παπαθανασίου Θεοδώρα
Παυλίδου Αναστασία
Πιτσικάλης Σταύρος
Ραυτόπουλος Βασίλειος
Σεραλίδου Ελένη
Σταθάκη Καλλιόπη
Τρούκη Παρασκευή
Φύκαρης Γεώργιος
Ειδικότητα
ΠΕ15
Οικιακής Οικονομίας
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ04.01
Φυσικός
ΠΕ01
Θεολόγος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ17.04
Ηλεκτρονικός ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ09
Οικονομολόγος
ΠΕ17.04
Ηλεκτρονικός ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ18.28
Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιολ. Ευρημάτων
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ17.04
Ηλεκτρονικός ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ04.01
Φυσικός
ΠΕ20
Πληροφορικής TΕΙ
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ
Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΠΕ18.23
Ναυτικών Μαθημάτων-Πλοίαρχος
Ιδιότητα
Εισηγήτρια
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Ειδική Σύμβουλος
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Προσωπικό ΙΕΠ
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-128
213-1335-214
213-1335-144
213-1335-305
213-1335-405
213-1335-358
213-1335-157
213-1335-404
213-1335-168
213-1335-356
213-1335-568
213-1335-143
213-1335-163
213-1335-406
213-1335-146
213-1335-217
213-1335-357
213-1335-146
213-1335-360
213-1335-556
213-1335-144
213-1335-218
213-1335-569
213-1335-357
Email
sprovatari
[at]iep.edu.gr
avithoulka
[at]iep.edu.gr
egialouri
[at]iep.edu.gr
azigogianni
[at]iep.edu.gr
mioannidou
[at]iep.edu.gr
akakara
[at]iep.edu.gr
vkanta
[at]iep.edu.gr
oukarigianni
[at]iep.edu.gr
ekyriakidi
[at]iep.edu.gr
emavrikakis
[at]iep.edu.gr
imavromatidis
[at]iep.edu.gr
amichalopoulou
[at]iep.edu.gr
thbartzi
[at]iep.edu.gr
marnika
[at]iep.edu.gr
vntzelepis
[at]iep.edu.gr
annapapadopoulou
[at]iep.edu.gr
thpapathanasiou
[at]iep.edu.gr
apavlidou
[at]iep.edu.gr
spitsikalis
[at]iep.edu.gr
vraftopoulos
[at]iep.edu.gr
eseralidou
[at]iep.edu.gr
kstathaki
[at]iep.edu.gr
etrouki
[at]iep.edu.gr
gfikaris
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top