Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

 Ονοματεπώνυμο
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Μπαθιανάκης Ιωάννης (Υποδιευθυντής)
Χρύση Βασιλική
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Καπνιάρη Μαρίνα-Ευανθία (Προϊσταμένη)
Λειβαδίτης Κωνσταντίνος
Σαββοπούλου Κωνσταντίνα
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ηλιάκη Μαρία (Προϊσταμένη)
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μαγγιώρης Δημήτριος (Προϊστάμενος)
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Παπαστάμου Ιωάννα (Προϊσταμένη)
Κακαργιάς Κων/νος
Νταούλας Νικόλαος
Σακελλαροπούλου Βαρβάρα
Σαρτζέτη Νίκη
Τσιαντούλα Ισαβέλα
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Ειδικότητα
 
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
 
 
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ04.01
Φυσικός
 
 
ΠΕ88.02
Φυτικής Παραγωγής
 
 
ΠΕ03
Μαθηματικός
 
 
ΠΕ80
Οικονομίας
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ05
Γαλλικής
ΠΕ80
Οικονομίας
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
 
 
ΠΕ80
Οικονομίας
Ιδιότητα
 
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
 
 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
 
 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
 
 
Αποσπασμένος Εκπ/κός
 
 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
 
 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο  
 
213-1335-153
213-1335-153
 
 
213-1335-156
213-1335-355
213-1335-355
 
 
213-1335-152
 
 
213-1335-161
 
 
213-1335-154
213-1335-154
213-1335-154
213-1335-163
213-1335-160
213-1335-155
 
 
213-1335-159
Email  
 
ibathianakis
[at]iep.edu.gr
vchrisi
[at]iep.edu.gr
 
 
emkapniari
[at]iep.edu.gr
klivaditis
[at]iep.edu.gr
ksavvopoulou
[at]iep.edu.gr
 
 
miliaki
[at]iep.edu.gr
 
 
dmaggioris
[at]iep.edu.gr
 
 
papastam
[at]iep.edu.gr
kkakargias
[at]iep.edu.gr
ntaoulas
[at]iep.edu.gr
vsakelaropoulou
[at]iep.edu.gr
nsargeti
[at]iep.edu.gr
itsiantoula
[at]iep.edu.gr
 
 
fpapadopoulou
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top