Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αποφάσεις ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 01/19-01-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για το γνωστικό Αντικείμενο Λατινικά και Βιολογία της Πράξης Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)-Φάση Δ. 21 Ιανουαρίου 2022
Διενέργεια κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες υποψήφιους Επιμορφωτές Β' της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης 20 Ιανουαρίου 2022
Δελτίο τύπου - Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα "Microscale: Practical Techniques and the Precipitation Reaction" 19 Ιανουαρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 18 Ιανουαρίου 2022
Ανακοίνωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων (ΜOOCS), Δράση 5 «επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»,ΟΠΣ (ΜΙS) 5001313 18 Ιανουαρίου 2022
Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’αρ. 1/23-12-2021,2/28-12-2021,3/29-12-2021,4/11-01-2022 και 5/13-01-2022 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ.πρωτ.21626/09-12-2021 Πρόσκληση, της Πράξης με ΟΠΣ 5070818 14 Ιανουαρίου 2022
Δελτίο τύπου- ICILS 2023 International Computer and Information Literacy Study 2023 14 Ιανουαρίου 2022
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 9/30-12-2021 και 10/05-01-2022 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 Πρόσκληση 14 Ιανουαρίου 2022
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής για τον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», των Πράξεων με MIS 5022549,5070654,5035543,5070818 13 Ιανουαρίου 2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο ΑΕΙ, για την κάλυψη της διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης της Πράξης» με ΟΠΣ 5035543 12 Ιανουαρίου 2022

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top