Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Προγραμμα συνεντεύξεων, δεύτερης ημέρας, υποψηφίων σε συνέχεια της υπ' αριθ.8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21 Αυγούστου 2018
Προγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων σε συνέχεια της υπ' αριθ.8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 20 Αυγούστου 2018
Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 20 Αυγούστου 2018
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη Β’ φάση επιμορφώσεων της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 20 Αυγούστου 2018
Συνάντηση της Επιτροπής του ΙΕΠ με τις αντιπροσωπείες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για τα νέα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό στα Θρησκευτικά. 03 Αυγούστου 2018
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας 01 Αυγούστου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως έναν (01) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης ελεύθερο επαγγελματία. (Αρ. πρωτ.: 8449/31.07.2018 & ΑΔΑ: 66ΩΖΟΞΛΔ-ΙΧΓ) 31 Ιουλίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και δεκατέσσερις (14) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης (Αρ. πρωτ.: 8388/27.07.2018 & ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) 27 Ιουλίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με τρείς (03) εμπειρογνώμονες (Αρ. πρωτ.: 8345/27.07.2018 & ΑΔΑ: ΨΣΤΓΟΞΛΔ-9ΦΦ) 27 Ιουλίου 2018
Ανακοίνωση διενέργειας συνεντεύξεων υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7133/29-6-2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27 Ιουλίου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top