Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης 22/01-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τις ανάγκες της Πράξης με MIS 5001313 για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6987/05-07-2019 (αρ. διακ: 08/2019) συνοπτικό διαγωνισμό – Οριστική Κατακύρωση 17 Ιανουαρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 02/09-01-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 10/2019) 17 Ιανουαρίου 2020
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης για εκ νέου υποβολής αίτησης ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης με MIS 5032906 13 Ιανουαρίου 2020
Διευκρίνιση για την εξεταστέα ύλη όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθήματων της Γ΄ τάξης του Λυκείου για το Σχολ. Έτος 2019-2020 03 Ιανουαρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 01/02.01.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12539/29.11.2019 συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Δ.: 09/2019) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 03 Ιανουαρίου 2020
Διευκρίνιση σχετικά με την εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 03 Ιανουαρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 23/17.12.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12539/29.11.2019 συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Δ.: 09/2019) 20 Δεκεμβρίου 2019
Συγκρότηση Επιτροπής για τα Θρησκευτικά 19 Δεκεμβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΕΠ για την Υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» 18 Δεκεμβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ έγκρισης του υπ’ αρ. 2/11.12.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 Πρόσκληση 13 Δεκεμβρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top