Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού 23 Οκτωβρίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Λογότυπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 20 Οκτωβρίου 2017
Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 20 Οκτωβρίου 2017
Ο νέος τρόπος αξιολόγησης των μαθητών/τριών στις πανελλαδικές εξετάσεις 2018 της Γ΄ ημερησίου ΕΠΑΛ στο μάθημα των Νέων Ελληνικών. Ενδεικτικά κριτήρια 17 Οκτωβρίου 2017
Δελτίο Τύπου (νέο) για τα αντικείμενα των Φυσικών επιστημών 17 Οκτωβρίου 2017
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικού 3/09-10-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 4310/06-07-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 16 Οκτωβρίου 2017
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία) 13 Οκτωβρίου 2017
Δελτίο Τύπου για την απώλεια του Γιάννη Παντή 11 Οκτωβρίου 2017
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 11 Οκτωβρίου 2017
Από εδώ και από παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο 10 Οκτωβρίου 2017
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top