Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης - MIS: 5022549 20 Ιουνίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΕΠ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 20 Ιουνίου 2019
3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για την εκπαιδευτική έρευνα-δράση 19 Ιουνίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση Επιστημονικής Επιμορφωτικής Ημερίδας 18 Ιουνίου 2019
Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφοράς και διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) πρόσκλησης για την ανάληψη του έργου «Προμήθεια και αποστολή υλικών σε νηπιαγωγεία» 14 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/06.06.2019 πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση 14 Ιουνίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας 13 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 15/05.06.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 42/03-01-2019 πρόσκληση- Απόφαση οριστικής κατακύρωσης 07 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 6/13.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 συνοπτικό διαγωνισμό - Προσωρινή κατακύρωση 07 Ιουνίου 2019
Διημερίδα: «Οι Τέχνες στη Γλωσσική Εκπαίδευση» 07 Ιουνίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top