Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ έγκρισης του υπ’ αρ. 26/11-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1317/31-01-2020 Πρόσκληση 30 Μαρτίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ έγκρισης του υπ’ αρ. υπ’ αρ. 3/16-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του Ι.Ε.Π. για την υπ’ αρ. πρωτ. 6257/26-06-2019 Πρόσκληση 30 Μαρτίου 2020
Πρόσκληση για παραγωγή και συμμετοχή σε δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού 27 Μαρτίου 2020
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: Παράταση υποβολής αιτήσεων 27 Μαρτίου 2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΙΕΠ ΑΠΟ 20.03.2020 23 Μαρτίου 2020
Λειτουργία Βιβλιοθήκης Ι.Ε.Π. 13 Μαρτίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/09-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 6257/26-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) Πρόσκληση 12 Μαρτίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 05/10.03.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 10/2019) 12 Μαρτίου 2020
Δελτίο Τύπου Αναβολή επιμορφωτικής διημερίδας 08 Μαρτίου 2020
Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας - Τεύχος 43 06 Μαρτίου 2020

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top