Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Π.Σ. στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών, της Πληροφορικής, των Εικαστικών, της Μουσικής, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου 19 Ιανουαρίου 2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας 18 Ιανουαρίου 2018
Πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική» με απόσπαση εκπαιδευτικού (ΑΠ ΙΕΠ 8262/4-12-2017, και ΑΔΑ: ΨΡΨΡΟΞΛΔ-8Ε9) 12 Ιανουαρίου 2018
Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Π.Σ. και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών 11 Ιανουαρίου 2018
Δελτίο Τύπου σχετικά με δημοσιεύματα για την Περιγραφική Αξιολόγηση των μαθητών/ μαθητριών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 10 Ιανουαρίου 2018
Άρθρο του Προέδρου του ΙΕΠ κου Γεράσιμου Κουζέλη στην εφημερίδα "Αυγή" 08 Ιανουαρίου 2018
Παράταση υποβολής αιτήσεων για την με αρ. πρωτ. 8463/12-12- 2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 08 Ιανουαρίου 2018
Διενέργεια συνεντεύξεων στο Ι.Ε.Π. σχετικά με την κάλυψη της θέσης του Συμβούλου Α' Ειδικής Παιδαγωγικής 05 Ιανουαρίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 7 Εμπειρογνωμόνων (ΑΔΑ: ΨΒΚΑΟΞΛΔ-Υ5Θ) στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS: 5004204 04 Ιανουαρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 3/18.12.2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 4726/20.07.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22 Δεκεμβρίου 2017
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top