Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ έγκρισης του υπ’ αρ. 2/11.12.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 Πρόσκληση 13 Δεκεμβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ” 13 Δεκεμβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ έγκρισης του υπ’ αρ. 1/27.11.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 6257/26.06.2019 Πρόσκλησης 13 Δεκεμβρίου 2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 10/2019), για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» . 11 Δεκεμβρίου 2019
Νέο πρόγραμμα για την επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Αντιμετωπίζοντας την Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου: Προκλήσεις – Προτάσεις – Προοπτικές» 09 Δεκεμβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/21-11-2019 και 2/28-11-2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 10728/11-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΜΤΟΞΛΔ-ΙΣΖ) Πρόσκληση 06 Δεκεμβρίου 2019
Δελτίο Τύπου: Αποτελέσματα Ευρωπαϊκού Έργου IMPACT 04 Δεκεμβρίου 2019
PISA 2018 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 03 Δεκεμβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/06.11.2019 και 2/13.11.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 11057/21.10.2019 Πρόσκληση 02 Δεκεμβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 25/19-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό. 02 Δεκεμβρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top