Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/11.12.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 12977/03.12.2018 πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος 14 Δεκεμβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 20/13.12.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 12904/30.11.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό 13 Δεκεμβρίου 2018
Πρόσκληση σε ημερίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τα εκπαιδευτικά σενάρια «Πρωτέας» - 14 Δεκεμβρίου 2018 11 Δεκεμβρίου 2018
ΦΕΚ Κανoνισμού Εσωτερικής Λειτουργίας ΙΕΠ 11 Δεκεμβρίου 2018
Συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας και των Συγγραφικών Ομάδων του Έργου «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», το οποίο υλοποιείται από το ΙΕΠ, με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. 11 Δεκεμβρίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 11/2018), για «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» στο πλαίσιο της Πράξης ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» με MIS 5001313. 10 Δεκεμβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ /ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/04.12.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο) Πρόσκληση –Οριστικός Πίνακας 07 Δεκεμβρίου 2018
Πρόσκληση σε ημερίδα "ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" 06 Δεκεμβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/27.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 06 Δεκεμβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/27.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 03 Δεκεμβρίου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top