Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 9/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών -Αξιολόγησης Προσφορών -Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» του συνοπτικού διαγωνισμού– «ACT» 15 Οκτωβρίου 2018
Επιτυχής ολοκλήρωση διήμερης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Τομέα Μηχανολογίας των ΕΠΑΛ σε θέματα Ηλιοθερμικής ψύξης κτιρίων 15 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 10/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών -Αξιολόγησης Προσφορών -Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)» του συνοπτικού διαγωνισμού– «ACT» 12 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 11/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών -Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης της κατάρτισης Ισολογισμού Απογραφής για το Ι.Ε.Π. 12 Οκτωβρίου 2018
Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας "Βοηθός Φαρμακείου" 12 Οκτωβρίου 2018
Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας "Κομμωτικής Τέχνης" 12 Οκτωβρίου 2018
Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας "Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών" 12 Οκτωβρίου 2018
Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας "Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ" 12 Οκτωβρίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 09/2018), για «Προμήθεια και αποστολή υλικού δημοσιότητας» Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 11 Οκτωβρίου 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου της συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων στο κτίριο της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 10 Οκτωβρίου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top