Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έγκριση του Πρακτικού 1/26-03-2019 της Ειδικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των εργασιών (και επιλογής των σχολείων που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση βράβευσης) του διαγωνισμού με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» στο πλαίσιο του έργου H2020: OSOS 29 Μαρτίου 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διήμερου Συνεδρίου - Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών 28 Μαρτίου 2019
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την αρ. πρωτ. 2500/20.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με MIS: 5032906 27 Μαρτίου 2019
Πρόσκληση σε ημερίδα "ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" 26 Μαρτίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/15.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση 22 Μαρτίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικού Υλικού Για το Επιστημονικό Διήμερο Εκπαίδευση στη Δημοκρατία - Δημοκρατία στην Εκπαίδευση 22 Μαρτίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επιστημονικό Διήμερο - Εκπαίδευση στη Δημοκρατία-Δημοκρατία στην Εκπαίδευση 22 Μαρτίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στην εταιρεία με επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.». 22 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση πρόσκλησης σε συνέντευξη υποψηφίων για την υπ' αρίθμ. πρωτ. 1307/14-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΨ1ΜΟΞΛΔ-ΝΡΚ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση συνεντεύξεων σχετικά με την με αριθ. πρωτ. 1308/14-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΦ8ΡΟΞΛΔ-Τ60 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21 Μαρτίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top
izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort