Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 07 Μαϊος 2019
Κυκλοφορία του 16ου τεύχους του επιστημονικού περιοδικού «Μέντορας» 02 Μαϊος 2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 05/2019), για «Προμήθεια αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 24 Απριλίου 2019
Δελτίου Τύπου σχετικά με το διήμερο συνέδριο που διοργάνωσε το ΙΕΠ, με θέμα: «Εκπαίδευση στη Δημοκρατία, Δημοκρατία στην Εκπαίδευση» 23 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης υπ’ αρ. 1/19.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 Πρόσκληση 23 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 5/21.01.2019, 8/06.03.2019 και 13/11.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 42/03-01-2019 πρόσκληση 23 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/9.4.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 Πρόσκληση 23 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/16.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Δ.: 04/2019) 23 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/01.04.2019 και 2/08.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2234/12-03-2019 (ΑΔΑ:6ΘΛΥΟΞΛΔ-ΚΨ1) Πρόσκληση 23 Απριλίου 2019
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πράξη «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 5007907 22 Απριλίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top