• image
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ "ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ" & ΔΡΑΣΕΙΣ "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

  Θεματική Εβδομάδα2017-18 "Σώμα και Ταυτότητα" και Δράσεις "Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας" ΝΕΟ - Δράσεις "Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας" Κατά το σχολικό έτος 2017-18, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας εντάσσονται και δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής-οδικής ασφάλειας.Σκοπός των εν λόγω δράσεων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας, την οδική συμπεριφορά πεζών και οδηγών και τη διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης και συμπεριφοράς. Περισσότερα ...    "Σώμα και Ταυτότητα"  Σκοπός και αναγκαιότητα Σκοπός της Θεματικής Εβδομάδας με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα» είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας στη δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο) σε θέματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και θα εστιάσουν σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις Έμφυλες Ταυτότητες. Περισσότερα ...  Καινοτόμος Χαρακτήρας της Παρέμβασης Η Θεματική Εβδομάδα θα υλοποιηθεί στον διδακτικό χρόνο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος.   Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί τη βούληση της πολιτείας για το άνοιγμα του προγράμματος του σχολείου προς ζητήματα που σχετίζονται με την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας του μαθητικού πληθυσμού στο Γυμνάσιο, στο πλαίσιο μιας σφαιρικότερης θεώρησης του μαθητή ως προσώπου με συναισθηματικές και κοινωνικές ανησυχίες και προβληματισμούς. Περισσότερα ...  Περιεχόμενο και Μεθοδολογία Υλοποίησης   Η υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας αφορά όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής θα διοργανωθούν σε κάθε σχολείο ενημερωτικές δράσεις και δραστηριότητες στους εξής βασικούς άξονες: α) «Διατροφή και ποιότητα ζωής», β) «Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων» και γ) «Έμφυλες ταυτότητες». Περισσότερα ...  Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού και Κατάλογος Φορέων  Το ΙΕΠ υποστηρίζει τη σχολική μονάδα με τον «Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού». Το περιεχόμενο του φακέλου περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής εμβέλειας και εκπαιδευτικό υλικό τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών, είτε από εκπαιδευτικούς του σχολείου είτε από εκπροσώπους των φορέων που έχουν διαμορφώσει το αντίστοιχο πρόγραμμα ή εκπαιδευτικό υλικό. Περισσότερα ...  Χρόνος Υλοποίησης Η Θεματική Εβδομάδα θα υλοποιηθεί στα Γυμνάσια της χώρας στη μέση περίπου της σχολικής χρονιάς, κατά το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους και στον χρόνο που θα επιλέξει η κάθε σχολική μονάδα, συνεκτιμώντας τυχόν ιδιαιτερότητες σε τοπικό επίπεδο. Περισσότερα ...  Διαδικασίες Σχεδιασμού της Θεματικής Εβδομάδας Μετά την έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ενημερώνουν σε ειδική συνεδρίαση τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων. Στη συνεδρίαση αυτή ορίζεται Συντονιστική Ομάδα (ΣΟ)  που αναλαμβάνει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας στο σχολείο, από εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν σχετικές αρμοδιότητες.  Περισσότερα ...  Παροχή Υποστήριξης σε επίπεδο Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Η εν λόγω πρωτοβουλία θα υποστηριχτεί από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) και τους Υπεύθυνους Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Περισσότερα ...  Αποτίμηση της Εφαρμογής της Θεματικής Εβδομάδας Η εφαρμογή της Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια της χώρας κατά το σχολικό έτος 2016-17 έχει μεταβατικό χαρακτήρα. Περισσότερα ... 

 • image
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ & Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΠΡΑΞΗ"

 • image
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Η Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας». Χρησιμοποιώντας κριτήρια επιστημονικά και παιδαγωγικά, η Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εισηγείται για τον καθορισμό τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, τις αναθέσεις μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικών, τα διδακτικά εγχειρίδια και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό για την επαγγελματική εκπαίδευση, την υλοποίηση ερευνών σε δομές της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και για άλλα ζητήματα συναφούς περιεχομένου. Βάσει του Νόμου 4386/2016 και της σχετικής Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1489, τ. Β’, 26-5-2016), από το σχολικό έτος 2016-2017 οι Τομείς που λειτουργούν στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. είναι οι ακόλουθοι:    ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΑΛ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τομέας Μηχανολογίας Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Τομέας Πληροφορικής Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας   Από το σχολικό έτος 2017-2018, στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν 36 Ειδικότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016. Οι μαθητές και μαθήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ. λαμβάνουν Απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης, όσοι και όσες το επιθυμούν, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», με την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου και κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Κατά τη συμμετοχή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», το οποίο διαρκεί εννέα (9) μήνες, οι μαθητευόμενοι/ες λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, η οποία έχει καθοριστεί στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. [Μεταβείτε στη σελίδα της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης]

 • image
 • ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το πιλοτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση υλοποιείται κατά το σχολικό έτος 2017-18 στο πλαίσιο της Δράσης 1 με τίτλο «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση», που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020) στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Για τις ανάγκες υλοποίησης της Δράσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επέλεξε, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, 81 Σχολικές Μονάδες της Δημόσιας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια). Για τον Οδηγό Διαδικασιών της Πιλοτικής Εφαρμογής πατήστε εδώ Το πιλοτικό πρόγραμμα της περιγραφικής αξιολόγησης φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη να εφαρμοστεί στη σχολική εκπαίδευση ένα σύγχρονο εναλλακτικό και οργανωμένο πλαίσιο αξιολόγησης που να αμφισβητεί έμπρακτα τις παγιωμένες πρακτικές της, να υιοθετεί τις σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές για την αξιολόγηση της μάθησης και της ανάπτυξης των μαθητών και μαθητριών και να υποστηρίζει τη φιλοσοφία, τις βασικές αρχές και τους στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε επιμορφωτικό-υποστηρικτικό υλικό, το οποίο αποτελείται από έναν τόμο για κάθε βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι παρακάτω Οδηγοί Εκπαιδευτικού αποτελούν κείμενα εργασίας, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής και των οποίων η τελική μορφή θα προκύψει από τη συνεργασία με τα πιλοτικά σχολεία: Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι να υποστηρίξει τους/τις νηπιαγωγούς στην ανάπτυξη του πιλοτικού προγράμματος της περιγραφικής αξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με την προσέγγιση που αναπτύσσεται στις σελίδες που ακολουθούν. Στο πρώτο κεφάλαιο του Οδηγού γίνεται αναφορά στο πλαίσιο και στις βασικές αρχές που διέπουν την εναλλακτική αυτή προσέγγιση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και την καταγραφή αξιολογικών στοιχείων, αλλά και παραδείγματα ενταγμένα σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνθήκες. Το τρίτο κεφάλαιο παραθέτει τα στάδια που ακολουθεί η περιγραφική αξιολόγηση και τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί συλλέγουν, καταγράφουν, ερμηνεύουν, αξιοποιούν και κοινοποιούν τα αξιολογικά στοιχεία, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν πιο αποτελεσματικά τη μάθηση των παιδιών και να βελτιώνουν τις διδακτικές τους πρακτικές. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει πώς οι εκπαιδευτικοί, με βάση τα αξιολογικά στοιχεία που έχουν συλλέξει, καταγράψει και αναλύσει, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και να συνθέτουν το μαθησιακό προφίλ του παιδιού, προκειμένου να ενημερώνουν τους γονείς και τους κηδεμόνες τους για την πρόοδό του. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στα αντικείμενα της αξιολόγησης, στο «τι» ακριβώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τη μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού και «ως προς τι», δηλαδή, στα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία παρακολουθούν και αποτιμούν την πορεία της μάθησης και της ανάπτυξής του.   Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό Ο Οδηγός αναπτύσσεται σε τρία τεύχη. Στο Τεύχος Α, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται συνοπτικά στις βασικές θεωρητικές αρχές που διέπουν την εναλλακτική αυτή προσέγγιση εκπαιδευτικής αξιολόγησης, η οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικά κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του προγράμματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και την καταγραφή αξιολογικών στοιχείων, αλλά και παραδείγματα ενταγμένα σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνθήκες. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τα στάδια που ακολουθεί η περιγραφική αξιολόγηση και τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί συλλέγουν, καταγράφουν, ερμηνεύουν, αξιοποιούν, και κοινοποιούν τα αξιολογικά στοιχεία, για να αξιολογήσουν τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία της ποιοτικής αποτύπωσης των αξιολογικών στοιχείων των μαθητών και των μαθητριών σε μια έκθεση προόδου, η οποία θα ενημερώνει τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες τους για την εξέλιξή τους. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην περιγραφική αξιολόγηση και στις επιμέρους διαστάσεις που διέπουν την εφαρμογή της στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μαθητών και μαθητριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο Παράρτημα του Τεύχους Α δίνονται τα έντυπα της έκθεσης προόδου τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός για την ποιοτική αποτύπωση της μάθησης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μαθητών και μαθητριών. Στο Τεύχος Β παρατίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία θα αξιοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός κατά τη διαδικασία της περιγραφικής αξιολόγησης. Παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης που διατρέχουν οριζόντια όλα τα γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά άπτονται των δεξιοτήτων και ικανοτήτων σκέψης, προσωπικής και κοινωνικής μάθησης και ανάπτυξης του μαθητή και της μαθήτριας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης για όλα τα μαθήματα του Δημοτικού. Για κάθε μάθημα προηγείται το πλαίσιο αξιολόγησης, όπως προκύπτει από το Πρόγραμμα Σπουδών και ακολουθούν τα κριτήρια αξιολόγησης αναλυμένα. Στο τέλος υπάρχει ένας πίνακας κριτηρίων για κάθε μάθημα με βάση τον οποίο ο/η εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τον/την μαθητή/-ήτρια και θα καταγράψει την εξέλιξή του/της στην έκθεση προόδου στηριζόμενος/-η στα στοιχεία που έχει συλλέξει για κάθε κριτήριο με τις μεθόδους που παρουσιάστηκαν στο πρώτο τεύχος. Στο Τεύχος Γ παρατίθενται σενάρια στα οποία περιγράφονται τα βήματα που ακολουθεί ο/η εκπαιδευτικός από τον σχεδιασμό του μαθήματος έως τη σύνθεση του προφίλ του/της μαθητή/-ήτριας στην έκθεση προόδου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν έτσι να βρουν παραδείγματα συλλογής τεκμηρίων και τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα αξιοποιήσουν, ώστε να είναι ωφέλιμα για τους/τις ίδιους/-ες, καθώς θα ανατροφοδοτήσουν τη διαδικασία, αλλά και για τους/τις μαθητές/-ήτριες στην προοπτική της βελτίωσής τους.   Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Γυμνάσιο Ο Οδηγός αναπτύσσεται σε τρία τεύχη. Στο Τεύχος Α το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται συνοπτικά στις βασικές θεωρητικές αρχές που διέπουν την εναλλακτική αυτή προσέγγιση εκπαιδευτικής αξιολόγησης, η οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικά κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του προγράμματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και την καταγραφή αξιολογικών στοιχείων, αλλά και παραδείγματα ενταγμένα σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνθήκες. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τα στάδια που ακολουθεί η περιγραφική αξιολόγηση και τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί συλλέγουν, καταγράφουν, ερμηνεύουν, αξιοποιούν, και κοινοποιούν τα αξιολογικά στοιχεία, για να αξιολογήσουν τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία της ποιοτικής αποτύπωσης των αξιολογικών στοιχείων των μαθητών και των μαθητριών σε μια έκθεση προόδου, η οποία θα ενημερώνει τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες τους για την εξέλιξή τους. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην περιγραφική αξιολόγηση και στις επιμέρους διαστάσεις που διέπουν την εφαρμογή της στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μαθητών και μαθητριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο Παράρτημα του Τεύχους Α δίνονται τα έντυπα της έκθεσης προόδου τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός για την ποιοτική αποτύπωση της μάθησης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μαθητών και μαθητριών. Στο Τεύχος Β παρατίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία θα αξιοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός κατά τη διαδικασία της περιγραφικής αξιολόγησης. Παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης που διατρέχουν οριζόντια όλα τα γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά άπτονται των δεξιοτήτων και ικανοτήτων σκέψης, προσωπικής και κοινωνικής μάθησης και ανάπτυξης του μαθητή και της μαθήτριας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης για όλα τα μαθήματα του Δημοτικού. Για κάθε μάθημα προηγείται το πλαίσιο αξιολόγησης, όπως προκύπτει από το Πρόγραμμα Σπουδών και ακολουθούν τα κριτήρια αξιολόγησης αναλυμένα. Στο τέλος υπάρχει ένας πίνακας κριτηρίων για κάθε μάθημα με βάση τον οποίο ο/η εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τον/την μαθητή/-ήτρια και θα καταγράψει την εξέλιξή του στην έκθεση προόδου στηριζόμενος/-η στα στοιχεία που έχει συλλέξει για κάθε κριτήριο με τις μεθόδους που παρουσιάστηκαν στο πρώτο τεύχος. Στο Τεύχος Γ παρατίθενται σενάρια στα οποία περιγράφονται τα βήματα που ακολουθεί ο/η εκπαιδευτικός από τον σχεδιασμό του μαθήματος έως τη σύνθεση του προφίλ του/της μαθητή/-ήτριας στην έκθεση προόδου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν έτσι να βρουν παραδείγματα συλλογής τεκμηρίων και τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα αξιοποιήσουν, ώστε να είναι ωφέλιμα για τους/τις ίδιους/-ες, καθώς θα ανατροφοδοτήσουν τη διαδικασία, αλλά και για τους/τις μαθητές/-ήτριες στην προοπτική της βελτίωσής τους. Παρατίθενται συγκεντρωτικά όλοι οι Οδηγοί: [Οδηγός Διαδικασιών της Πιλοτικής Εφαρμογής] [Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο] [Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό - Τεύχος Α'] [Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό - Τεύχος Β'] [Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό - Τεύχος Γ'] [Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Γυμνάσιο - Τεύχος Α'] [Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Γυμνάσιο - Τεύχος Β'] [Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Γυμνάσιο - Τεύχος Γ']  

 • image
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - REFUGEE EDUCATION

 • image
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018-2019 --- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

cache/resized/e3294f7d50aef5378d7ee9276add4537.jpg
12 Νοέμβριος 2018
Σχετικά με την τελική μορφή των εργασιών θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τα εξής: οι εργασίες αναρτώνται στο Easychair (όπως ακριβώς και οι αρχικές εκδοχές) μόνο σε μορφή pdf. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Νοεμβρίου 2018. Οι εισηγητές/τριες, τα μέλη της Επιστημονικής
cache/resized/20f0daba4e5b4900b90b154c0383a54b.jpg
09 Νοέμβριος 2018
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Μονάδα Μειονοτικής, Διαπολιτισμικής, Ομογενειακής Εκπαίδευσης και Σχολείων Φυλακών) ανέπτυξε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο στοχεύει στη συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών αναφορικά με τη διερεύνηση αναγκών για την Προσωπική
cache/resized/8424174b6e44806cbf123518d600d669.jpg
09 Νοέμβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/26.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων, για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου
cache/resized/b916618abb24fa0a01f8f6ffe7c22212.jpg
09 Νοέμβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 17/26-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών με θέμα την αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων της για την υπ’ αριθμ πρωτ.11546/10.10.2018 (ΑΔΑ: Ω6Ζ9ΟΞΛΔ-ΩΦΗ) Πρόσκληση.
cache/resized/a147c25753aed1a9d3bddf996886547e.jpg
06 Νοέμβριος 2018
Στις 2, 3 & 4 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Δημιουργικότητα και η Καινοτομία στην εκπαιδευτική πράξη: με αφετηρία τη μακρόχρονη εμπειρία των Πειραματικών & Πρότυπων Σχολείων». Το Συνέδριο συνδιοργάνωσαν: το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
cache/resized/de21842e3595e4f39c16610207416a54.jpg
05 Νοέμβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 16/24.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11592/11.10.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό με ΑΔΑΜ: 18PROC003827353 και ΑΔΑ: 9Φ93ΟΞΛΔ-ΝΓΝ (Αριθμός Διακήρυξης 09/2018). Κατά της ανωτέρω
cache/resized/558ed16519ff7effe1ae1f9cf425a745.jpg
02 Νοέμβριος 2018
Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 8499/31-07-2018 «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας» ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις τη Τετάρτη 7 Νοεμβρίου
cache/resized/e8c475b82253e2ce87671efa289b1c3f.jpg
31 Οκτώβριος 2018
Η Επιστημονική Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει Ενημερωτική/Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση του νέου μαθήματος «Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ Λυκείου (Φάκελος μαθήματος)». Η εγγραφή στο
cache/resized/c61ef73fd25fae05b75618c1c77c14b0.jpg
30 Οκτώβριος 2018
To Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του προγράμματος «GRAEDUCATION» και σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό κέντρο του βιοτεχνικού επιμελητηρίου του Münster (Γερμανία), το Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τη Διεύθυνση
cache/resized/f983861aaec2a499b5bf4ff8e019c98e.jpg
29 Οκτώβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 15/24-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11298/03.10.2018 (ΑΔΑ: Ω5ΔΝΟΞΛΔ-9ΥΓ)  Συνοπτικό Διαγωνισμό. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα
cache/resized/ceaad1be777ed4e3fd1a5a9815373a5f.jpg
29 Οκτώβριος 2018
Ανακοινοποίηση  στο ορθό  - Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 03/27-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 4479/30-4-2018 (ΑΔΑ: 6Μ84ΟΞΛΔ-ΖΧ2, ΑΔΑΜ 18PR0C003018992,
cache/resized/7fabddbfc50a63f4410fc4c51057c3b5.jpg
26 Οκτώβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης  των υπ’ αρ. 1/24.09.2018, 2/05.10.2018 και 3/17.10.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9969/06.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο) Πρόσκληση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει
cache/resized/bab4c4da167f62133629980e1ac2df54.jpg
24 Οκτώβριος 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως δύο (2) εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική
cache/resized/b7b96a4ecd186136cc4c010dee5e0de6.jpg
23 Οκτώβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/05-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων, για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου
cache/resized/86d8f020d8ed24edc6f9b31c31ec19e6.jpg
23 Οκτώβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ  περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/19.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης για το τμήμα Β του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης - ACT
cache/resized/d8cb99e864fbd40b06fa24051c47d0d9.jpg
22 Οκτώβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 5/11.9.2018, 7/03.10.2018 και 8/12.10.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ αρ. πρωτ. 9187/24.08.2018 (ΑΔΑ: 7Α24ΟΞΛΔ-Κ9Ω, ΑΔΑΜ: 18PROC003596981) συνοπτικό
cache/resized/3ae3eeaa500104ba603c9afe804576a2.jpg
19 Οκτώβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 13/17.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης για το έργο της κατάρτισης Ισολογισμού Απογραφής με ημερομηνία 31.12.2018 για το ΙΕΠ. [Σχετικός Διαγωνισμός]
cache/resized/c41d35ee200029ba7713bb24e5c5160b.jpg
19 Οκτώβριος 2018
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://iep.edu.gr/el/component/k2/162-ksenes-glosses) έχει αναρτηθεί η 1η ενότητα των Φακέλων Υλικού για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στους παρακάτω τομείς των ΕΠΑ.Λ.   ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ
cache/resized/ce057f84a8daf8289acf7402564a6b2d.jpg
19 Οκτώβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/17.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης για το τμήμα Α του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσηςΕπιμόρφωσης – «ACT» [Σχετικός
cache/resized/1406e7d5e0417bf1f9efb24ebf9e9356.jpg
19 Οκτώβριος 2018
Με αφορμή ανακοινώσεις επιστημονικών ενώσεων που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε τα εξής: Η μείωση του «εξεταστικού φόρτου» και γενικότερα η προσαρμογή των σχολικών προγραμμάτων στις πραγματικές δυνατότητες των παιδιών δεν
cache/resized/f9c70575dda1cc18c20d15228665cb49.jpg
19 Οκτώβριος 2018
Από το τρέχον  σχολικό έτος  2018-2019, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης του Δημοτικού  Σχολείου διδάσκονται το μάθημα των Μαθηματικών από νέο διδακτικό εγχειρίδιο.    Προκειμένου η εκπαιδευτική κοινότητα να ενημερωθεί για
cache/resized/16b1d478d1baa514c4a2cfbf051edb30.jpg
18 Οκτώβριος 2018
Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»), καταργήθηκαν οι κοινοί/υποχρεωτικοί δείκτες που αναφέρονται στο είδος του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις των ωφελούμενων/συμμετεχόντων στην ερώτηση:
cache/resized/40046888350cccaeb2413d1a9c0be0d6.jpg
15 Οκτώβριος 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 9/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για το Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» του συνοπτικού διαγωνισμού «Διοργάνωση Διήμερης Διά
cache/resized/dd4d5154c810c45313ae3bcd6595431b.jpg
12 Οκτώβριος 2018
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε κατά το διήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου 2018 η επιμόρφωση εκπαιδευτικών του Τομέα Μηχανολογίας των ΕΠΑΛ με θέμα «Ηλιοθερμική ψύξη κτιρίων». Η επιμόρφωση, η οποία συνδιοργανώθηκε από τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το
cache/resized/f73c74607f8eb54b7bc9e53262f1ca15.jpg
12 Οκτώβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 10/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για το Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)» του συνοπτικού διαγωνισμού «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT» Κατά της
cache/resized/1f39d5ba31cf9faf6f83413aaf526a5a.jpg
12 Οκτώβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 11/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης για το έργο της κατάρτισης Ισολογισμού Απογραφής για το Ι.Ε.Π. [Σχετικός Διαγωνισμός]
cache/resized/f460bbceaf4fd6531cb26ceebc0441aa.jpg
11 Οκτώβριος 2018
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 υλοποιούνται δια ζώσης προγράμματα επιμόρφωσης στις δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας και εξ’
cache/resized/a66975e2a1e7efc68652762dee67ec51.jpg
10 Οκτώβριος 2018
10 Οκτωβρίου 2018   Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάληψη του έργου με αντικείμενο τη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ επί της λεωφόρου Μεσογείων 396 στην Αγία Παρασκευή.  Αντικείμενο του έργου της
cache/resized/9c018114e2ce4decf53b4da99bde73cc.jpg
10 Οκτώβριος 2018
Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 9969/06-09-2018 με ΑΔΑ: Ψ1ΖΜΟΞΛΔ-Μ3Ο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους  την Τετάρτη 17-10-2018 στην αίθουσα του 4ου ορόφου, προκειμένου να αξιολογηθούν και
cache/resized/fff37d8a9f932e46a95e2a2adc151d58.jpg
09 Οκτώβριος 2018
Λόγω τεχνικού προβλήματος τα τηλέφωνα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Βιβλιοθήκης του ΙΕΠ (Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή) δεν λειτουργούν προσωρινά.
cache/resized/01087348c93e65de41558d63df6d4a08.jpg
05 Οκτώβριος 2018
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 η ημερίδα ενημέρωσης των εκπαιδευτικών του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ σε θέματα Ψηφιακού Μάρκετινγκ (Digital Marketing). Η ημερίδα, η οποία συνδιοργανώθηκε από τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και
cache/resized/db5c2ac86508017c7cecea85c824492e.jpg
05 Οκτώβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/01.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9754/04.09.2018 (ΑΔΑ: 73ΤΤΟΞΛΔ-ΙΗΛ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 9
cache/resized/118ca2c388bdf2b651fd5eaec999b439.jpg
05 Οκτώβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/27.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων  υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7513/09.07.2018 (ΑΔΑ: 9ΨΝΝΟΞΛΔ-4Ψ6) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του
cache/resized/2e56427562fb199333cd1452ec79e65b.jpg
05 Οκτώβριος 2018
ΣΥΝΕΔΡΙΟ Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου Οι τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2018  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα
cache/resized/f5cc8f411248a71d5e639326f7afb5c5.jpg
03 Οκτώβριος 2018
Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας ότι το Βιβλίο Εκπαιδευτικού για το διδακτικό υλικό της Γ΄ Γυμνασίου « Micro-intervalle » έχει αναρτηθεί στο URL: http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGYM-C126. Επισημαίνεται ότι στο Βιβλίο
cache/resized/44e645ce91b0bcf713ac07182f3a333b.jpg
03 Οκτώβριος 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 08/2018) στο πλαίσιο των Πράξεων «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» με MIS 5001036 και «Επιμόρφωση
cache/resized/c1aa99b000d7f22ce02edc3707fba56f.jpg
03 Οκτώβριος 2018
Ενημερώνουμε τους/τις εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ34 (μόνιμους, αναπληρωτές/ωρομίσθιους και εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ότι ολοκληρώθηκε ο Α΄ κύκλος επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων
cache/resized/c28717631c758b62e7f0a578f69a2292.jpg
02 Οκτώβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 06/19.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμών, Προσκλήσεων–Μητρώων  Φυσικών Προσώπων –Κατακύρωση Διαγωνισμού για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού
cache/resized/2bcf2ab5adcf065f4f1d383ba3af9c2a.jpg
01 Οκτώβριος 2018
Σύμφωνα με την 45η/1-10-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ, ανακοινώνεται ο πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α΄ και Β΄ τετραετούς θητείας (ΑΠ ΙΕΠ 7176/29-6-2018) και
cache/resized/3a373ddd4bb89a58e97e7afbac89af05.jpg
01 Οκτώβριος 2018
Διδακτικό Υλικό για το μάθημα της «Ξένης Γλώσσας» στο ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων». Το εν λόγω υλικό έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
cache/resized/72eb5f8bb7961cfefb8e6a507eff64b1.jpg
01 Οκτώβριος 2018
ΣΥΝΕΔΡΙΟ Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου Οι τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2018  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα
cache/resized/cdda3233eda90188c73cf80d690df4d7.jpg
28 Σεπτέμβριος 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/12.09.2018 και 2/18.09.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 8449/31.07.2018 (ΑΔΑ: 66ΩΖΟΞΛΔ-ΙΧΓ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του
cache/resized/938e19e6f90072afbd3f780b9fca780d.jpg
27 Σεπτέμβριος 2018
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44/27-9-2018 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, ανακοινώνεται ο πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7133/29-6-2018 Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του
   Εναλλακτικά παρακολουθήστε την ημερίδα απο εδώ. Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής
@Goethe-Institut Athen/Colourbox Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΕΠ και του Ινστιτούτου
Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment)
Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».
Πλατφόρμα για Σχεδίαση, Υποβολή, Αξιολόγηση και Αξιοποίηση Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων από την
Διδακτικό Υλικό για το μάθημα της «Ξένης Γλώσσας» στο ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης
Ο Φάκελος Υλικού για τα Αγγλικά 1 προορίζεται για τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Α' Γενικού Λυκείου Μέχρι
   ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top