Μονάδα Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών (STEM/STEAM)

Η Επιστημονική Μονάδα των Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών περιλαμβάνει τα γνωστικά πεδία των Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία και Γεωγραφία), την Πληροφορική, τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την Τεχνολογία, τα Μαθηματικά, και τα γνωστικά πεδία των Τεχνών (Μουσική, Εικαστικά, Θέατρο). Η Μονάδα υποστηρίζει στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα τους σκοπούς και τους στόχους του Ι.Ε.Π. και το Διοικητικό του Συμβούλιο. Ειδικότερα γνωμοδοτεί ή εισηγείται:
(α) για όλα τα θέματα που άπτονται των γνωστικών πεδίων της για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με έμφαση στα Προγράμματα Σπουδών, τη Διδακτέα-Εξεταστέα ύλη και τις Οδηγίες διδασκαλίας, τα Σχολικά Βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα αλλά και για έρευνες, εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινοβουλευτικούς ελέγχους καθώς και,
(β) για θέματα των γνωστικών πεδίων της που αφορούν τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Επίσης, υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις, συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Μονάδες και τα Γραφεία της Επιστημονικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής Υπηρεσίας και τα Αυτοτελή Τμήματα του Ι.Ε.Π. σε θέματα που διατρέχουν οριζόντια και άλλες Επιστημονικές Μονάδες ή Γραφεία και άπτονται και δικών της γνωστικών πεδίων και συμμετέχει σε επιτροπές και ομάδες εργασίας που συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο. Τέλος, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή ερευνών, τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, κ.ά. μετά από εισήγηση και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και συνεργάζεται με άλλους φορείς σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Πετροπούλου Γεωργία
(Συντονίστρια)
ΠΕ03
(Μαθηματικοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335207gpetropoulou[at]iep.edu.gr
Αδαμοπούλου Μαρία
ΠΕ79.01
(Μουσικής Επιστήμης)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335334m.adamopoulou[at]iep.edu.gr
Αλεξανδράκης Διογένης
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335506d.alexandrakis[at]iep.edu.gr
Δούτσιου Ειρήνη CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335501idoutsiou[at]iep.edu.gr
Μπαρμπαλιά Αντωνία
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335147amparmpalia[at]iep.edu.gr
Παγιάτης Χαράλαμπος
ΠΕ83
(Ηλεκτρολόγων)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335355ch.pagiatis[at]iep.edu.gr
Πανταζή Σοφία
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335410s.pantazi[at]iep.edu.gr
Παντελοπούλου Σταυρούλα
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335357spantelopoulou[at]iep.edu.gr
Πολίτης Ιωάννης
ΠΕ04.02
(Χημικοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.i.politis[at]iep.edu.gr
Στουραΐτης Κωνσταντίνος CV icon
ΠΕ03
(Μαθηματικοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335408kstouraitis[at]iep.edu.gr
Τάσος Νικόλαος
ΠΕ03
(Μαθηματικοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335334ntasos[at]iep.edu.gr
Τραμπίδου Γεωργία
ΠΕ04.01
(Φυσικοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335308g.trampidou[at]iep.edu.gr
Χρυσοβέργη Ευαγγελία
ΠΕ04.05
(Γεωλόγοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335156e.chrisovergi[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Top