Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων

(Μαθήματα ζωής και αγωγής της υγείας)

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 1. Διατροφή
 2. Ψυχική Υγεία
 3. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
 4. Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, Οδική ασφάλεια
 5. Πρόληψη από εξαρτήσεις.

Λέξεις κλειδιά: υγιεινή ζωή και διατροφή, πρόληψη και προστασία από εξαρτήσεις, αυτομέριμνα και ψυχική υγεία, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ασφάλεια στο δρόμο, οδική ασφάλεια, ασφάλεια στα σπορ, στο σπίτι, στην πλοήγηση και στη χρήση διαδικτύου, πρώτες βοήθειες, διασώστες, ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και ευαλωτότητας.


(Άναψε πράσινο για τον πλανήτη)

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 1. Οικολογική Συνείδηση
 2. Κλιματική Αλλαγή
 3. Πρόληψη και Προστασία από τις Φυσικές Καταστροφές
 4. Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία
 5. Πολιτιστική κληρονομιά

Λέξεις κλειδιά: κλίμα, κλιματική αλλαγή, οικολογική συνείδηση, ανακύκλωση, τεχνολογία περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη, φυσικές καταστροφές: πρόληψη & προστασία, παγκόσμια κληρονομιά, φιλοζωία, τα δικαιώματα των ζώων, και αειφορία.


(Κάνε πράξη τη συνεργασία και την προσφορά)

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 1. Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη
 2. Εθελοντισμός
 3. Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα

Λέξεις κλειδιά: εθελοντισμός, ανθρώπινα δικαιώματα & αξιοπρέπεια, αλληλοσεβασμός και σεβασμός στη διαφορετικότητα, αντιμετώπιση διακρίσεων, συνεργασία/συνεργατικότητα, φιλανθρωπία, κοινωνική ευαισθησία, κοινωνική ευθύνη, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμπερίληψη στην εκπαίδευση, δημοκρατία, δημοκρατική παιδεία και παράδοση, σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός.


(Χτίσε νέες ιδέες, δώσε νέες λύσεις)

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 1. Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ
 2. STEM/ STEAM
 3. Pομποτική
 4. Επιχειρηματικότητα
 5. Νέες Τεχνολογίες
 6. Γνωριμία με επαγγέλματα

Λέξεις κλειδιά: δημιουργική διαδικασία, δημιουργική σκέψη, οργανωτική ικανότητα και προγραμματισμός, εικονική επιχείρηση, νεανική επιχειρηματικότητα, επαγγέλματα του μέλλοντος, οικονομικός αλφαβητισμός, οικονομία και ηθική, φορολογική συνείδηση, κοινωνική ευθύνη, ψηφιακά περιβάλλοντα/ανοιχτά ψηφιακά περιβάλλοντα, ψηφιακές δεξιότητες, καινοτομία, νέες επαγγελματικές δεξιότητες, προσωπικότητα και επαγγελματική ταυτότητα.


Η στοχοθεσία των προγραμμάτων έχει προσδιοριστεί βάσει των λεγόμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: δεξιότητες της ζωής (life skills), ήπιες δεξιότητες (soft skills) και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Ενδεικτικά, οι σύγχρονες δεξιότητες περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό.

Πιο αναλυτικά, οι δεξιότητες που καλλιεργούνται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους ακόλουθους 4 εργαστηριακούς κύκλους δεξιοτήτων:

 • Στρατηγική σκέψη
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Μελέτη περιπτώσεων (case studies)
 • Κατασκευές
 • Πλάγια σκέψη

 • Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης
 • Πληροφορικό γραμματισμό (ICT literacy)
 • Ψηφιακό γραμματισμό (digital literacy)
 • Τεχνολογικό γραμματισμό (technology literacy)
 • Γραμματισμό στα μέσα (media literacy)
 • Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (αντιμετώπιση phising, cyberbullying, κ.ά.)
 • Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες
 • Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων
 • Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
 • Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

 • Αυτομέριμνα
 • Κοινωνικές Δεξιότητες- Πολιτειότητα
 • Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ανθεκτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Πρωτοβουλία
 • Οργανωτική ικανότητα
 • Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα

 • Κριτική σκέψη (Critical thinking)
 • Επικοινωνία (Communication)
 • Συνεργασία (Collaboration)
 • Δημιουργικότητα (Creativity)

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top