Φροντίζω το Περιβάλλον – Περιβάλλον

(Άναψε πράσινο για τον πλανήτη)

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

  1. Οικολογική Συνείδηση
  2. Κλιματική Αλλαγή
  3. Πρόληψη και Προστασία από τις Φυσικές Καταστροφές
  4. Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία
  5. Πολιτιστική κληρονομιά

Λέξεις κλειδιά: κλίμα, κλιματική αλλαγή, οικολογική συνείδηση, ανακύκλωση, τεχνολογία περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη, φυσικές καταστροφές: πρόληψη & προστασία, παγκόσμια κληρονομιά, φιλοζωία, τα δικαιώματα των ζώων, και αειφορία.


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top