Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης

Το Τμήμα Διοικητικής μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης μεριμνά για θέματα στέγασης, φύλαξης, ασφάλειας, καθαριότητας και συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των αναλωσίμων και κάθε εργασίας που χρήζει διοικητικής μέριμνας για την κτιριακή υποδομή και τον εξοπλισμό του Φορέα. Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για την καλή λειτουργία και την ασφάλεια του συνόλου των πληροφοριακών, επικοινωνιακών και ηλεκτρονικών υποδομών του φορέα και της ιστοσελίδας του ΙΕΠ, την ανάπτυξη και συντήρηση εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού και ηλεκτρονικών μητρώων, και την υποστήριξη όλου του προσωπικού για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα.

 Ονοματεπώνυμο
Χριστόπουλος Πέτρος (Προϊστάμενος)CV icon
Ατσαλάκη Ελένη
Κρίντα Όλγα
Λαδιάς Γεώργιος
Μακροστέργιος Ευάγγελος
Νικόπουλος Ιωάννης
Σπανουδάκης Εμμανουήλ
Σπίνος Ιωάννης
Ειδικότητα
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ81
Πολ. Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86 / ΠΕ83
Πληροφορικής / Ηλεκτρολόγων
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
Ιδιότητα
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-501
213-1335-203
213-1335-502
213-1335-507
213-1335-503
213-1335-504
213-1335-505
213-1335-103
Email
phristopoulos
[at]iep.edu.gr
eatsalaki
[at]iep.edu.gr
okrinta
[at]iep.edu.gr
gladias
[at]iep.edu.gr
emakrostergios
[at]iep.edu.gr
jnikopoul
[at]iep.edu.gr
manos
[at]iep.edu.gr
ispinos
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top