Τμήμα Γ΄: Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Τμήμα Γ ́ Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει αρμοδιότητα για θέματα που σχετίζονται με την επιμόρφωση και την πιστοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης, της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, καθώς και την παρακολούθηση και μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής.

Στο πλαίσιο των -προσδιορισμένων από το Νόμο- αρμοδιοτήτων του καταγράφει, μελετά και συγκεντρώνει δεδομένα για κάθε θέμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτεί παρακολούθηση και σχεδιασμό πολιτικής, όπως τη μαθητική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου με τη λειτουργία ειδικού Παρατηρητηρίου. Στο ίδιο πλαίσιο, εισηγείται μέτρα και δράσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνή προγράμματα, όπως το PISA (Programme for International Student Assessment) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, διαμορφώνει και παρακολουθεί δείκτες που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό έργο ενώ παράλληλα συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου,πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή στοιχείων και την ερμηνεία τους.

Επιπρόσθετα, βάσει του άρθρου 45 του Ν. 4547/2018 το Γραφείο ΔΑΕΕ εισηγείται στο Δ.Σ. του ΙΕΠ για τους θεματικούς άξονες του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τον τύπο των σχετικών εκθέσεων και μελετά συστηματικά τις συμπερασματικές εκθέσεις των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) διατυπώνοντας παρατηρήσεις και προτάσεις, τις οποίες τους κοινοποιεί με σκοπό τη βέλτιστη εφαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στα σχολεία. Τέλος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γραφείου προετοιμάζονται εισηγήσεις του ΙΕΠ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Νίκα Μαρία
(Προϊσταμένη)CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335558marnika[at]iep.edu.gr
Βεντούρης Ιωάννης CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335554iventouris[at]iep.edu.gr
Γεωργιάδου Άννα CV icon
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335554ageorgiadou[at]iep.edu.gr
Ευαγγελινός Μάριος CV icon
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335506mevaggelinos[at]iep.edu.gr
Ιωαννίδου Μαρία-Ελένη CV icon
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335412mioannidou[at]iep.edu.gr
Καραγιάννη Σοφία
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335552skaragianni[at]iep.edu.gr
Κιουλάνης Σπυρίδων CV icon
ΠΕ01
(Θεολόγοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335306skioulanis[at]iep.edu.gr
Μαραμπέα Άρτεμις
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335566amarampea[at]iep.edu.gr
Παγουρτζή Μαρία
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335561mpagourtzi[at]iep.edu.gr
Παπαστράτου Πηνελόπη CV icon
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335553pinelopipap[at]iep.edu.gr
Παρκοσίδης Ιωάννης
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335559iparkosidis[at]iep.edu.gr
Πασπαλιάρη Μαίρη
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335556mpaspaliari[at]iep.edu.gr
Πήλιουρας Παναγιώτης
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335557ppiliouras[at]iep.edu.gr
Σπυρόπουλος Γεώργιος
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335559gspiropoulos[at]iep.edu.gr
Στουραΐτης Κωνσταντίνος CV icon
ΠΕ03
(Μαθηματικοί)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335311kstouraitis[at]iep.edu.gr
Φέρμελη Γεωργία CV icon
ΠΕ04.05
(Γεωλόγοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335408gfermeli[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top