Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

 Η Διοικητική Υπηρεσία μεριμνά για όλα τα θέματα Διοικητικής και Οικονομικής φύσεως και είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του ΙΕΠ. Απαρτίζεται από δύο Υποδιευθύνσεις: την Υπ/δνση Διοικητικής Υπηρεσίας και την Υπ/δνση Οικονομικής Υπηρεσίας.

Η Υπ/δνση Διοικητικής Υπηρεσίας μεριμνά για τα θέματα προσωπικού (περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσής του), αρχείου και γραμματειακής υποστήριξης, πρωτοκόλλου και διακίνησης εγγράφων, θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων καθώς και θέματα συντήρησης των κτηριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών υποδομών του ΙΕΠ. Στην Υπ/δνση Διοικητικής υπηρεσίας ανήκει και το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης το οποίο είναι υπεύθυνο για την καθημερινή λειτουργία του συνόλου των πληροφοριακών και ηλεκτρονικών υποδομών του φορέα, την ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής και του δικτυακού τόπου (WebSite) του ΙΕΠ και την υποστήριξη όλου του προσωπικού για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα.

Η Υπ/δνση Οικονομικής Υπηρεσίας μεριμνά για κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού (από την επιχορήγηση του Τακτικού και από το ΠΔΕ) και για όλα εν γένει τα θέματα οικονομικής φύσεως του ΙΕΠ. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως προμήθειες, διαγωνιστικές διαδικασίες και συμβάσεις (περιλαμβανομένων και εκείνων που γίνονται στο πλαίσιο έργων) καθώς και η υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών έργων  που υλοποιεί το ΙΕΠ.

 Ονοματεπώνυμο
Καλπάκας Κωνσταντίνος
Πανταζίδου Μερόπη
Ειδικότητα
ΠΕ
Πληροφορικής
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Διευθυντής
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-206
213-1335-206
Email
kkalpakas
[at]iep.edu.gr
mpantazidou
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top