Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων

 

Το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση προμηθειών για τις ανάγκες του ΙΕΠ, και κατάρτισης σχετικών συμβάσεων, υποστηρίζοντας διοικητικά τους διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών με την ενσωμάτωση οικονομοτεχνικών προδιαγραφών  και  λοιπών  απαιτούμενων  στοιχείων,  ύστερα  από  υποβολή  από  την  αρμόδια  υπηρεσιακή μονάδα του I.E.Π., και τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων. 

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Βελετάκου Χρυσούλα Βαρβάρα
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Ι.Δ.Α.Χ.2131335223chveletakou[at]iep.edu.gr
Ιατράκη Μαρία
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335223miatraki[at]iep.edu.gr
Κατσανδρή Ευτυχία CV icon
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Προσωπικό ΙΕΠekatsandri[at]iep.edu.gr
Ράμμου Δέσποινα
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335224drammou[at]iep.edu.gr
Σταθοπούλου Βασιλική
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335202vstathopoulou[at]iep.edu.gr
Φιλιάδου Θεοδοσία CV icon
ΠΕ
(Δημοσίων Σχέσεων - Οργάνωση Σεμιναρίων)
Προσωπικό ΙΕΠ2131335206filiadou[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top