Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων

 

Το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση προμηθειών για τις ανάγκες του ΙΕΠ, και κατάρτισης σχετικών συμβάσεων, υποστηρίζοντας διοικητικά τους διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών με την ενσωμάτωση οικονομοτεχνικών προδιαγραφών  και  λοιπών  απαιτούμενων  στοιχείων,  ύστερα  από  υποβολή  από  την  αρμόδια  υπηρεσιακή μονάδα του I.E.Π., και τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων. 

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Κολεμένος Σωτήριος
(Προϊστάμενος)
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335159s.kolemenos[at]iep.edu.gr
Αγγουρά Ευθυμία
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335223e.aggoura[at]iep.edu.gr
Κρήτικα Αργυρώ
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335224a.kritika[at]iep.edu.gr
Σταθοπούλου Βασιλική
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335202vstathopoulou[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Top