2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη

132. «Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Κοινότητες»

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Α' - ΣΤ’ Δημοτικού και Α΄ - Γ' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη 

98. «ΚΑΠΝΙΣΜΑ; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ!»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ΄ - ΣΤ΄Δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη 

133.  «YOUTH POWER»

Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη 

139.  «Αγγίζοντας τον Κύκλο»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ "ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ"

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε', ΣΤ' Δημοτικού και Α', Β' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη 

306.  «Μετάβαση στο Γυμνάσιο»

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄ γυμνασίου, ΣΤ΄ δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην
 Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

53. Το Σπίτι των Παιδιών - Πρόληψη Επιθετικότητας και Σχολικού Εκφοβισμού 

ΠΥΞΙΔΑ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - ΣΤ' Δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

89.  «Εφηβεία και σχολική ζωή»

 "ΠΥΞΙΔΑ"
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄ γυμνασίου, Β΄ γυμνασίου, Γ΄ γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην
Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη 

50. «Εγώ & Εσύ: Δυναμώνουμε Μαζί»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Αχαϊας «Καλλίπολις»
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - ΣΤ' Δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

127.  «Ομαδομαζέματα θαλασσομαντέματα»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "ΔΙΟΔΟΣ"

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού, Α´ και Β´ Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη 

356.  «Πίσω από την οθόνη»

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α´ - Γ´ Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη 

74. Παιχνίδια Παιδιών

ΟΚΑΝΑ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

244. Ψυχική Υγεία - Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ

ΕΚΠΑ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Γ' - ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

309. Τηλεοπτικός αλφαβητισμός

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Γ' - ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

319.  «Πανδημία, να το δούμε ως ευκαιρία»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μεσολογγίου
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

327. «Παιχνίδι! Εγώ, εσύ, εμείς μαζί!»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

336. «Ζώντας και Μαθαίνοντας Μαζί». Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Κοινότητες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Νηπιαγωγείου, Α' - ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

339. «Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία (PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools)»

Πανεπιστήμιο Πατρών
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Νηπιαγωγείου, Α' - ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

342. «Δημιουργώντας Τοπία Πρόληψης στο Σχολείο»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΔΙΟΔΟΣ»
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Δ' - ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Β' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

371. «Ενίσχυση της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης μέσω διαμεσολαβητικών ψηφιακών εργαλείων στην μετά-κορωνoϊό εποχή»

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α', Β', Γ' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

373. «Μαθαίνω - Επικοινωνώ - Συνεργάζομαι»

Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε' - ΣΤ' Δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

380. «Δύο Φίλοι»

Υπεύθυνες Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Γ ́ Αθήνας και Π.Ε. Πειραιά

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

465. «Ονειροπλάστες - Ονειροθραύστες»

AGAPE- ΑΓΑΠΗ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α', Β', Γ' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

486β. «Η Πυξίδα του Εαυτού Μου: πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής για παιδιά»

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE).

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

492.  «Παρέα με έναν ΜΥΘΟ! Καλλιεργώντας την Κοινωνική και Συναισθηματική Νοημοσύνη των Παιδιών και των Εφήβων»

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης & Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε' - ΣΤ' Δημοτικού και Α', Β', Γ' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

503.  «ΓΕΦΥΡΕΣ: Εργαστήρια για την Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων προσφύγων 8-16 ετών»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικού Τομέα Ν. Θεσσαλονίκης «Δίκτυο Άλφα»
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Γ' - ΣΤ' Δημοτικού και Α', Β', Γ' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

519.  «Τα παραμύθια της γιαγιάς πάνε σχολείο»

Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας – Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Νηπιαγωγείου, Α' - ΣΤ' Δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

106.  «Κουκλοπαίζουμε»

ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - ΣΤ' Δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη


 

Επικοινωνία

Top