Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γνωριμία με επαγγέλματα

 

Α. Προγράμματα Επιμόρφωσης

Ε143. «Τα σχολικά βιβλία σε τροχιά κυκλικής οικονομίας»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού, Α', Β' και Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε144. «Οι ΤΠΕ αλλάζουν τον επαγγελματικό μας προσανατολισμό ή όχι; »

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού και Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε145. «Μηχανικός Μανιταριού και Ηλεκτρολόγος Παγωτού»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε146. «Στη τσέπη… χαρτζιλίκι»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Β΄, Γ΄ Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε147. «Καταναλώνω…»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε148. «Πόσο δίκαιη είναι η σοκολάτα σου;»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού, Α', Β' και Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε149. «Η ύφανση της προσωπικής ταυτότητας, η επιλογή του επαγγέλματός μου»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε150. «Ελλάδα μου, η χώρα μου!!!»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε151. «"Χτίζοντας" το σχολείο που ονειρεύομαι»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε152. «Τα επαγγέλματα του μέλλοντος»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ΄Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε153. «Ένα βιβλίο γεννιέται»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε154. «Δημιουργία Ψηφιακής Αφήγησης (Podcast, Ηχοϊστορία, Εικονογραφημένη ηχοϊστορία)»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε155. «Δημιουργία Διαφήμισης (ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής & αφίσας)»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού.

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε156. «"Αναμενο"ντας τη βοήθεια των Ειδικών»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε157. «Αυτός ο δρόμος σε πάει εκεί που θες να φτάσεις!»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε158. «Φτιάχνουμε μια ταινία stop motion animation - Τα επαγγέλματα πίσω από την κάμερα»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε159. «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Ψηφιακές Δεξιότητες»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε160. «Επιλέγω επάγγελμα που μου ταιριάζει»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε161. «Δεξιότητες Ζωής και Κοινωνικοί Επιχειρηματίες»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Β' και Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε162. «Ο κόσμος της εργασίας και των επαγγελμάτων»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες  Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Ε163. «Διερευνώ τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μου επιλογές»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

B. Προγράμματα Φορέων

245. «Φαντάζεσαι τις δυνατότητες;»

ΚΕΣΥ Α΄ Αθήνας

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γνωριμία με επαγγέλματα 

193. «The Tipping Point»

The Tipping Point - Αστική Μη Κερδοσκοπική

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α', Β' και Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

287. «Το μοντέλο της Κρεμαστής Γέφυρας: τρεις ασκήσεις σταδιοδρομίας»

1ο ΚΕΣΥ Α΄Αθήνας

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α' -  Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γνωρίζω τα επαγγέλματα
 

75. «Αλφαβητάρι Οικονομικών»

ActionAid Ελλάς

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α’ Β’ Γ’ Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα
 

104. «Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του "επιχειρείν" στην εκπαίδευση»

ΔΔΕ Πιερίας
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

171. «Έχω ένα έργο να φέρω εις Πέρας»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες:  Α'  -  Γ'  Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

303. «Ιερή Τέχνη της Υφαντικής»

Πανεπιστήμιο των Ορέων
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

329. «Company Junior»

Junior Achievement Greece (JA Greece)
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε' - ΣΤ'  Δημοτικού και Α' -  Γ'  Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γνωριμία με επαγγέλματα


 

381. «Ανακαλύπτοντας το STEAM»

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Νηπιαγωγείου, Α' - ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

394. «Κοινωνική επιχειρηματικότητα»

Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας ( Α.ΚΕ.Θ)
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γνωριμία με επαγγέλματα


 

409. «Επιχειρηματικότητα - Γνωριμία με τα επαγγέλματα!»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε' - ΣΤ' Δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

445. «Το ταξίδι του Ήρωα»

ΚΟΙΝΣΕΠ "ΣΥΝΗΧΗΣΗ" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

 «Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός»

QualityNet Foundation
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - ΣΤ' Δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

450. «Πώς θα παρασκευάσουμε το δικό μας σαπούνι;»

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε' - ΣΤ' Δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

144. «Ονειρεύομαι Σοφά!»

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε' - ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

559. «Φιλοξενία μου»

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

583. «Δεξιότητες Ζωής – Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες»

British Council
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

581. «Δεξιότητες Ζωής – Αναπτύσσοντας Ενεργούς Πολίτες»

British Council
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

575. «Μετακινούμενο Βιωματικό Εργαστήριο για την Κυκλική Οικονομία Circular ECON – Lab»

ΕΚΠΑ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε' - ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

561. « Διερευνώ και Επιχειρώ: Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και Επαγγέλματα» »

ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

549. «Ανακαλύπτω τις δυνατότητές μου»

ΕΚΠΑ-Φιλοσοφική Σχολή - Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

548. «Αναζητώ πληροφορίες για τις σπουδές και τα επαγγέλματα»

ΕΚΠΑ-Φιλοσοφική Σχολή - Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

539. «Αναλαμβάνω δράση για τη σταδιοδρομία μου»

ΕΚΠΑ
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

537. «Ανακαλύπτοντας και αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του νέου επιχειρηματία»

Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ Δ.Τ. Envolve Entrepreneurship Greece
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

525. «Πιλοτικό Πρόγραμμα Role Models »

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ/ΕΜ Erasmus+
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

143. «Εικονική Επιχείρηση»

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/ Junior Achievement Greece
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

75. «Aλφαβητάρι Οικονομικών»

ActionAid Ελλάς
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε' - ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία,  Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα


 

Επικοινωνία

Top