Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Εκπαίδευσης 24 Οκτωβρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία ελεύθερο/η επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης- MIS: 5001313 21 Οκτωβρίου 2019
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 18 Οκτωβρίου 2019
Επιλογή επιμορφούμενων Φρενέ Κρήτης 16 Οκτωβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OSOS 14 Οκτωβρίου 2019
1β) Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αριθμ. 17/30.08.2019, 19/05.09.2019 και 23/04.10.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό 11 Οκτωβρίου 2019
1α) Απόφαση ΔΣ /ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 21/20.09.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό 11 Οκτωβρίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Εμπειρογνώμονα για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού για την Πράξη με MIS: 5032906 11 Οκτωβρίου 2019
Εργασίες αναβάθμισης 09 Οκτωβρίου 2019
Συμπληρωματικές οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020 09 Οκτωβρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top