Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 17/03.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 πρόσκληση.– Έγκριση διαδικασίας. 10 Ιουλίου 2019
Ενημερωτική διημερίδα για εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό 10 Ιουλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/05.06.2019 και 2/01.07.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4348/13-05-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΚΥΟΞΛΔ-3ΗΞ) Πρόσκληση. 10 Ιουλίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποψηφίων σε συνέντευξη τη Δευτέρα, 15-07-2019, προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με MIS: 5032906 09 Ιουλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/04.06.2019 και 2/01.07.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4348/13-05-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΚΥΟΞΛΔ-3ΗΞ) Πρόσκληση 05 Ιουλίου 2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός– 2η Επαναπροκήρυξη : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» - MIS 5001313. 05 Ιουλίου 2019
ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου», για το σχολικό έτος 2019-2020 05 Ιουλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 15/03.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4846/29.05.2019 πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος. 05 Ιουλίου 2019
Η μαθητική διαρροή στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Περίοδος αναφοράς: 2015-2018 (συνοπτική έκθεση) 05 Ιουλίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ολοκλήρωση Διημερίδας «Οι Τέχνες στη Γλωσσική εκπαίδευση» 04 Ιουλίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top
izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort