Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ανακοίνωση – Επιλογή επιμορφωτών Α΄φάσης σχετικά με την αρ. πρωτ. 6257/26.06.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σε μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. - MIS: 5032906 02 Ιουλίου 2019
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων (Αρ. Διακήρυξης: 7/2019) για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Δ’ Δημοτικού» 01 Ιουλίου 2019
Σας ενημερώνουμε πως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 03/07/2019 και ώρα 10:00 π.μ., σε χώρο του Ι.Ε.Π. η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με θέμα το άνοιγμα των προσφορών για την υπ. αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) πρόσκλησης 28 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/12.6.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4846/29.05.2019 πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος 27 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/20.6.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 συνοπτικό διαγωνισμό – Απόφαση κατακύρωσης 27 Ιουνίου 2019
Επιλογή δύο εκπαιδευτικών από σχολεία του έργου: «Open Schools for Open Societies-(OSOS)» για συμμετοχή σε θερινό σχολείο, από τις 7 έως τις 12 Ιουλίου του 2019, στον Μαραθώνα Αττικής 27 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διημερίδα με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου», για το σχολικό έτος 2019-2020 27 Ιουνίου 2019
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ «ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ» ΤΟΥ Ι.Ε.Π. - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 27 Ιουνίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με MIS: 5032906 26 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποψηφίων σε συνέντευξη τη Δευτέρα 01-07-2019 25 Ιουνίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top
izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort