Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΕΠ για την Υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» 18 Δεκεμβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ έγκρισης του υπ’ αρ. 2/11.12.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 Πρόσκληση 13 Δεκεμβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ” 13 Δεκεμβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ έγκρισης του υπ’ αρ. 1/27.11.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 6257/26.06.2019 Πρόσκλησης 13 Δεκεμβρίου 2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 10/2019), για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» . 11 Δεκεμβρίου 2019
Νέο πρόγραμμα για την επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Αντιμετωπίζοντας την Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου: Προκλήσεις – Προτάσεις – Προοπτικές» 09 Δεκεμβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/21-11-2019 και 2/28-11-2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 10728/11-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΜΤΟΞΛΔ-ΙΣΖ) Πρόσκληση 06 Δεκεμβρίου 2019
Δελτίο Τύπου: Αποτελέσματα Ευρωπαϊκού Έργου IMPACT 04 Δεκεμβρίου 2019
PISA 2018 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 03 Δεκεμβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/06.11.2019 και 2/13.11.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 11057/21.10.2019 Πρόσκληση 02 Δεκεμβρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top