Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Παράταση προθεσμίας για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο ERASMUS+KA3: Reflecting 4 Change (R4C) 22 Δεκεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικού 2/16-12-2020 της αρμόδιας Επιτροπής για την υπ. αρ.πρωτ.12462/25-11-2020 «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5070818. 18 Δεκεμβρίου 2020
Αποφάσεις του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων εκπονητών 18 Δεκεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ.19/11.12.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ.12571/27.11.2020 συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Διακ.:06/2020) 18 Δεκεμβρίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 18 Δεκεμβρίου 2020
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΑΠ 13654/17-12/2020) 18 Δεκεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 3/03-11-2020 και 4/04-12-2020 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την πράξη (MIS 5001313) με θέμα την υπ’ αριθ. πρωτ. 8411/28.07.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007100705) Διακήρυξη 4/2020, Υποέργο 3 14 Δεκεμβρίου 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο «ERASMUS+KA3: Reflecting 4 Change(R4C)» 11 Δεκεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 18/08.12.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12571/27.11.2020 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 06/2020) για το έργο «Υπηρεσίες καθαρισμού στο ΙΕΠ» 10 Δεκεμβρίου 2020
Αποφάσεις ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των Πρακτικών των αρμοδίων επιτροπών για τα Υπομητρώα 14(Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μαθηματικά), 26, 28(Τέχνες και Πολιτισμός) για την υπ’αρ.πρωτ.2939/27-4-2020 Πρόσκληση 04 Δεκεμβρίου 2020

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top