Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απολογισμός ΙΕΠ 2015 - 2019 11 Νοεμβρίου 2019
Νέα Ενημέρωση Υλικού Μονάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας 11 Νοεμβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΜΝΑΕ 08 Νοεμβρίου 2019
Ενημέρωση Υλικού Μονάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας 08 Νοεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Πρόσκληση για συνέντευξη 07 Νοεμβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση Συνεδρίου: «IMPACT: Identifying and Motivating youth who mostly need Physical Activity» 29/11/2019, Γαλλικό Ινστιούτο 07 Νοεμβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση Συνεδρίου: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» Αποτίμηση, Δυνατότητες, Προοπτικές 05 Νοεμβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενημέρωση σχετικά με τη διημερίδα «Οι Τέχνες στη Γλωσσική Εκπαίδευση» 01 Νοεμβρίου 2019
2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 30 Οκτωβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 24/22.10.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 (Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό 24 Οκτωβρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top