Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 15/03.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4846/29.05.2019 πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος. 05 Ιουλίου 2019
Η μαθητική διαρροή στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Περίοδος αναφοράς: 2015-2018 (συνοπτική έκθεση) 05 Ιουλίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ολοκλήρωση Διημερίδας «Οι Τέχνες στη Γλωσσική εκπαίδευση» 04 Ιουλίου 2019
Ανακοίνωση – Επιλογή επιμορφωτών Α΄φάσης σχετικά με την αρ. πρωτ. 6257/26.06.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σε μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. - MIS: 5032906 02 Ιουλίου 2019
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων (Αρ. Διακήρυξης: 7/2019) για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Δ’ Δημοτικού» 01 Ιουλίου 2019
Σας ενημερώνουμε πως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 03/07/2019 και ώρα 10:00 π.μ., σε χώρο του Ι.Ε.Π. η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με θέμα το άνοιγμα των προσφορών για την υπ. αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) πρόσκλησης 28 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/12.6.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4846/29.05.2019 πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος 27 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/20.6.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 συνοπτικό διαγωνισμό – Απόφαση κατακύρωσης 27 Ιουνίου 2019
Επιλογή δύο εκπαιδευτικών από σχολεία του έργου: «Open Schools for Open Societies-(OSOS)» για συμμετοχή σε θερινό σχολείο, από τις 7 έως τις 12 Ιουλίου του 2019, στον Μαραθώνα Αττικής 27 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διημερίδα με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου», για το σχολικό έτος 2019-2020 27 Ιουνίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top