Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ανακοίνωση: Συνεδρίαση αρμόδιας επιτροπής για τη διενέργεια της πρόσκλησης (άνοιγμα των προσφορών) που αφορά στην υπ΄αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος: «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας / τεχνικού ασφαλείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 03 Απριλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 03 Απριλίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ημερίδα με τίτλο «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας» 03 Απριλίου 2019
ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟ - Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2234/12-03-2019 (ΑΔΑ:6ΘΛΥΟΞΛΔ-ΚΨ1) για το έργο «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» 03 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/27.03.2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018, Αρ. Διακ.: 11/2018) Συνοπτικό Διαγωνισμό – Απόφαση κατακύρωσης 02 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 10/08.03.2019 και 11/14.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019, αρ. διακ. 02/2019 συνοπτικό διαγωνισμό 02 Απριλίου 2019
Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 02 Απριλίου 2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 04/2019), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» 02 Απριλίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/27.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 1305/14.02.2019 συνοπτικό διαγωνισμό –Απόφαση κατακύρωσης για τα τμήματα Α και Β 01 Απριλίου 2019
Παράταση προθεσμίας υποβολής σχεδίου υλοποίησης Θεματικής Εβδομάδας 2018- 2019 29 Μαρτίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top
izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort