Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/15-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 8411/28-07-2020 ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με αριθμό Α.Δ.ΑΜ: 20PROC007100705 (Αριθμ. Διακήρυξης:04/2020) 05 Οκτωβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/07-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 8411/28-07-2020 ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με αριθμό Α.Δ.ΑΜ: 20PROC007100705 (Αριθμ. Διακήρυξης: 04/2020) 05 Οκτωβρίου 2020
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας / τεχνικού ασφαλείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 02 Οκτωβρίου 2020
Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Γ’ και Δ’ τάξεων των Πειραματικών Σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αξιοποίηση των iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων 02 Οκτωβρίου 2020
Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9470/17-09-2020 (ΑΔΑ: 6Ρ27ΟΞΛΔ-2ΗΥ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης του/της Προϊσταμένου/ης Τμήματος Έργων και Δράσεων του ΙΕΠ 01 Οκτωβρίου 2020
Ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την με αρ. πρωτ.9437/16-9-2020 «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας / τεχνικού ασφαλείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση - Διενέργεια συνεντεύξεων στο ΙΕΠ 28 Σεπτεμβρίου 2020
Δελτίο Τύπου: Ούτε αναχρονισμοί, ούτε ιδεοληψίες 25 Σεπτεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/17.09.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 7983/14.07.2020 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 02/2020) 25 Σεπτεμβρίου 2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 25 Σεπτεμβρίου 2020

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top