Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ΄ αρ.5/03-11-2021 και 6/04-11-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ.3093/02-04-2021 Πρόσκλησης, όπως ενεργοποιήθηκε με την υπ’ αρ.πρωτ.16187/11-10-2021 Πρόσκληση 05 Νοεμβρίου 2021
Δελτίο τύπου σχετικά με την επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο», ΟΠΣ 5093563 05 Νοεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην 3η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021-2022, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων με κωδικό-ΟΠΣ 5092064 04 Νοεμβρίου 2021
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΟΠΣ 5001313 03 Νοεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 3/26-10-2021 και 4/29-10-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τις υπ’ αρ.πρωτ.7530/10-06-2021, υπ’ αρ.πρωτ.12450/30-07-2021 Πρόσκληση 02 Νοεμβρίου 2021
Έγκριση των υπ΄ αρ. 3/26-10-2021 και 4/29-10-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκλησης, για την υποστήριξη της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818 01 Νοεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/26-10-2021 και 2/29-10-2021 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 15554/08-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΝ2ΟΞΛΔ-Λ3Η) Πρόσκληση 01 Νοεμβρίου 2021
Διευκρινίσεις για την απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως ενεργοποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 16187/11-10-2021(ΑΔΑ: ΨΜΦΣΟΞΛΔ-0ΘΨ)Πρόσκληση (ΟΠΣ 5070654) 29 Οκτωβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’αρ.7/26-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων για εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Εκπονητών) που αφορά στην υπ’αρ.πρωτ.3093/02-04-2021 Πρόσκληση 27 Οκτωβρίου 2021
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 5/2021) «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 26 Οκτωβρίου 2021

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top