Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

1β. Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 20/18.09.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ.6987/05.07.2019 Αρ. Διακ. 08/2019 συνοπτικό διαγωνισμό 20 Σεπτεμβρίου 2019
1α. Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 16/20.08.2019 και 18/04.09.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ 6987/05.07.2019 Αρ. Διακ.: 08/2019 συνοπτικό Διαγωνισμό 20 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου της προμήθειας έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού 19 Σεπτεμβρίου 2019
Διεθνές Συνέδριο: Οι παιδαγωγικές ιδέες του Janusz Korczak: Σχεδιάζοντας το μέλλον ενός κόσμου που σέβεται τα παιδιά και τα δικαιώματά τους 19 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος (ΕΕΑ granted) με τίτλο 'Συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα Ελληνικά σχολεία' 19 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόσκληση στο σεμινάριο που πραγματοποιούμε με σκοπό τη γνωριμία εκπαιδευτικών και Διευθυντών Σχολείων με το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό του Inclusive Schools. 19 Σεπτεμβρίου 2019
"Λύσεις των ασκήσεων' του φακέλου της Στατιστικής της Β΄ ΓΕΛ 18 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ οριστικού πίνακα με αξιολογική σειρά υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπ/κών δημόσιας εκπ/σης 18 Σεπτεμβρίου 2019
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 7922/26-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης -5007902 16 Σεπτεμβρίου 2019
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του ΙΕΠ, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλία (Δ.Δ.)»-5032906 13 Σεπτεμβρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top