Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 25/19-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό. 02 Δεκεμβρίου 2019
Eπιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: Τρόπος αξιολόγησης στο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” της Γ΄ ΓΕ.Λ. 02 Δεκεμβρίου 2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 09/2019), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» 29 Νοεμβρίου 2019
Παράταση της υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 29 Νοεμβρίου 2019
Live streaming / Live μετάδοση of Impact Conference 26 Νοεμβρίου 2019
Πρόγραμμα τελικής Εκδήλωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου IMPACT 25 Νοεμβρίου 2019
Παράταση της Πρόσκλησης Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών της Πράξης 5027220 25 Νοεμβρίου 2019
Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων της με α.π. 10728/11-10-2019 22 Νοεμβρίου 2019
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: Πρόσκληση υποψηφίων για μοριοδοτούμενη συνέντευξη για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές- μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» 22 Νοεμβρίου 2019
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019 12 Νοεμβρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top