Δ.Υ.Ε.Π.

Α/ΘΜΙΑ

Α/ΘΜΙΑ

Αναλυτικά προγράμματα Γλώσσας και Μαθηματικών

Εκπαιδευτικό Υλικό / Βιβλία

Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό

Υποστηρικτικό υλικό

Β/ΘΜΙΑ

Β/ΘΜΙΑ

Αναλυτικά προγράμματα Γλώσσας και Μαθηματικών

Εκπαιδευτικό Υλικό/Βιβλία

Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό

Υποστηρικτικό υλικό

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση 180647/ΓΔ4/2016 - ΦΕΚ 3502/2016/Β/31-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση 180647/ΓΔ4/2016 - ΦΕΚ 3502/2016/Β/31-10-2016 Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών.

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top