Έκθεση αποτίμησης του νέου εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος – Πολίτης και Δημοκρατία» της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΕΠ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιεύει τα αποτελέσματα της έρευνας αποτίμησης του νέου εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος – Πολίτης και Δημοκρατία» της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου. Το εν λόγω μάθημα εντάχθηκε για πρώτη φορά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2019, οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν το μάθημα κλήθηκαν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ειδικό ερωτηματολόγιο.

Τα ευρήματα της έρευνας, στην οποία τελικώς ανταποκρίθηκαν 198 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας και ΠΕ02 Φιλολόγων, είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά για το νέο εκπαιδευτικό υλικό. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι οι δραστηριότητες του μαθήματος συμβάλλουν στην ανανέωση των διδακτικών πρακτικών του/της εκπαιδευτικού (86,9% των αποκρινόμενων εκπαιδευτικών συμφώνησαν) και παρέχουν δυνατότητες καινοτόμων δράσεων (84,9%) αλλά και ευελιξίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών (78,8%). Επίσης, το μάθημα συμβάλλει στην ενίσχυση των «ήπιων δεξιοτήτων» (soft skills) των μαθητών/μαθητριών ως προς τη συνεργασία (82,9%), την επίλυση προβλημάτων (68,7%) και την επικοινωνία (83,8%), αλλά και στην ενίσχυση του ρόλου τους ως ενεργών πολιτών (78,3%). Κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος ενέπλεξε τους μαθητές και τις μαθήτριες σε εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης (83,8%), δημιούργησε κίνητρα μάθησης (69,7%) και ενίσχυσε τον προβληματισμό τους ως προς τα σύγχρονα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα (85,8%). Πέραν αυτού, τα ευρήματα αναδεικνύουν:

  • τη σημασία της τακτικής και ουσιαστικής ανατροφοδότησης από τους διδάσκοντες/διδάσκουσες εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της αποτίμησης του εκπαιδευτικού υλικού,
  • τον πλουραλιστικό χαρακτήρα των απόψεων των εκπαιδευτικών (ιδίως μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικού κλάδου), ως προς τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες, το περιεχόμενο, τις διδακτικές μεθόδους και μαθησιακές δραστηριότητες, ο οποίος καταδεικνύει και τις αναπόφευκτες «διαφωνίες» ή διαφορές προσεγγίσεων στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας,
  • τους διαφορετικούς βαθμούς «ετοιμότητας» των εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν εκπαιδευτικές πρακτικές που δεν βασίζονται στο «παραδοσιακό» μοντέλο εκπαιδευτικής πράξης που δίνει έμφαση στην αποστήθιση και περιορίζει τις δυνατότητες έκφρασης και προβληματισμού,
  • τη σημασία της ειδικής και διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
  • τις διαφορετικές περιστάσεις, κάτω από τις οποίες υλοποιείται το εκπαιδευτικό έργο και τη συνεπαγόμενη πρόκληση για τους σχεδιαστές των Προγραμμάτων Σπουδών να διαμορφώσουν εκπαιδευτικό υλικό ευέλικτο και ευπροσάρμοστο στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών και μαθητριών, ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού πλαισίου κάθε τάξης.

Τέλος, από την εν λόγω έρευνα ενισχύεται ο προβληματισμός για τη σκοπιμότητα διερεύνησης της άποψης και των ίδιων των μαθητών και μαθητριών, ιδίως σε θέματα περιεχομένου.

Σημειώνεται ότι η έρευνα σχεδιάστηκε από το Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου και την Επιστημονική Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών του ΙΕΠ και εγκρίθηκε με την Πράξη 18/23-5-2019 του Δ.Σ. του ΙΕΠ με σκοπό την ουσιαστική ανατροφοδότηση και αποτίμηση σε σχέση με το νέο εκπαιδευτικό υλικό. Η έκθεση αποτίμησης του νέου εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος – Πολίτης και Δημοκρατία» της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου εγκρίθηκε με την Πράξη 38/19-9-2019 του Δ.Σ. του ΙΕΠ.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top