ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 1. Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
 2. Συμβούλιο της Ευρώπης, Υπ.Π.Ε.Θ: «Παιδεία για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»
 3. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών : "Δημοκρατική Παιδεία"
 4. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων: Εκπαιδευτικό Υλικό
 5. ΟΛΜΕ-ΚΕΜΕΤΕ: "Μ.Μ.Ε. και Ρατσισμός"
  1. Βιβλίο καθηγητή/τριας
  2. Βιβλίο Μαθητή/τριας
 6. Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 7. Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, κεφάλαιο «Συμμετοχή»
 8. Δικαιώματα των Αναπήρων σύνδεσμοι:
 9. Συνήγορος του Παιδιού: Τα Δικαιώματα του Παιδιού
 10. Παιδαγωγική Freinet, Ομάδα Σκασιαρχείο
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top