ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ιωάννης Νικόπουλος, αποσπασμένος εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Νικόπουλος Ιωάννης, πτυχιούχος Πανεπιστήμιου Πατρών Μαθηματικού τμήματος. Μεταπτυχιακό από το ΕΑΠ, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο «Σπουδές στην Εκπαίδευση» με διπλωματική εργασία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στις σχέσεις που αναπτύσσονται  κατά την εκπαίδευσή τους.

Από το 2017 μεταπτυχιακός  φοιτητής στο ΕΑΠ στο πρόγραμμα «Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα».

Επαγγελματική Εμπειρία

Διορίστηκε το 2000 καθηγητής πληροφορικής στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχοντας πολλές ώρες επιμόρφωσης σε μαθήματα πληροφορικής από φορείς όπως η Μαθηματική εταιρεία,  ΕΛΚΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιά και σε άλλους φορείς καθώς και προϋπηρεσία στη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Παράλληλα διδάσκει το μάθημα της πληροφορικής σε Ι.Ε.Κ, Δημόσια και ιδιωτικά και σε Κ.Ε.Ε έχοντας  έτσι μεγάλη εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων.

Το 2013 έκανε μετάταξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Από το 2007 εργάζεται  με απόσπαση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στην συνέχεια στο ΙΕΠ στο τμήμα της τεχνικής υποστήριξης, δίνοντας  λύση σε προβλήματα υπολογιστών και δικτύων καθώς και στην διαχείριση ιστοσελίδας του ΙΕΠ.

Έχει συμμετάσχει σε επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και σε επιτροπή  αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης στο ΙΕΠ. Διετέλεσε αξιολογητής σε εκπαιδευτικά λογισμικά που δόθηκαν σε σχολεία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και κριτής  άρθρων σε συνέδρια της ΠΕΚΑΠ Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής.

Επιστημονικά & Εκπαιδευτικά Ενδιαφέροντα

Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να επιμορφώνεται, παρακολουθώντας σεμινάρια  και  μαθήματα δια ζώσης  ή εξ αποστάσεως. Τα τελευταία μαθήματα που έχει παρακολουθήσει είναι από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, από το ΕΚΔΔΑ και από την ένωση  καθηγητών Ηλείας.

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Λαδιάς Γεώργιος
(Προϊστάμενος)CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335507gladias[at]iep.edu.gr
Ατσαλάκη Ελένη CV icon
ΠΕ81
(Πολ. Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335203eatsalaki[at]iep.edu.gr
Δούτσιου Ειρήνη CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335501idoutsiou[at]iep.edu.gr
Ηλιοπούλου Ηλιάνα-Παναγιώτα CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335203iliopoulou[at]iep.edu.gr
Κιουρτσόγλου Παρασκευή CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
|
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335554pkiourtsoglou[at]iep.edu.gr
Κρίντα Όλγα CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335502okrinta[at]iep.edu.gr
Κυνηγόπουλος Γεώργιος CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335554gkinigopoulos[at]iep.edu.gr
Νικόπουλος Ιωάννης CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335504jnikopoul[at]iep.edu.gr
Νταούλας Νικόλαος CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335503ntaoulas[at]iep.edu.gr
Παπαμαργαρίτη Γεωργία CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335103gpapamargariti[at]iep.edu.gr
Σπανουδάκης Εμμανουήλ CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335505manos[at]iep.edu.gr
Σπίνος Ιωάννης CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335554ispinos[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top