ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Εμμανουήλ Σπανουδάκης, αποσπασμένος εκπ/κός στο ΙΕΠ

Σπουδές

Ο Σπανουδάκης Εμμανουήλ είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά (1999) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»  (2011) από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΕΚΠΑ), το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΚΠΑ), το  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και το Τμήμα Ηλεκτρονικής (ΤΕΙ Πειραιά).

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί για 5 χρόνια σε εταιρίες Πληροφορικής του Ιδιωτικού Τομέα και ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε θέματα Πληροφορικής σε Ιδιωτικά ΚΕΚ.

Από το 2005 έως και το 2007 υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Τεχνικά και Γενικά Λύκεια και από το 2007 έως το 2011 υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Από το 2011 υπηρετεί με απόσπαση στο ΙΕΠ με αντικείμενο απασχόλησης την διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό του ενδιαφέρον αφορά κυρίως στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε μια ομαδική δημοσίευση στο περιοδικό Cultural Science Journal, Vol 8, No 2 (2015) και έχει παρουσία σε συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες. Ενδεικτικά:

  • Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 2011.
  • Έκθεση “Serious Games Showcase & Best Practices” στο πλαίσιο του 5ου Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Συνεδρίου Μάθησης Βασισμένης σε Ψηφιακά Παιχνίδια - 5th European Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2011).
  • 2ο πανελλήνιο συνέδριο επιστημών εκπαίδευσης, συμμετοχή με το poster «Η απεικόνιση των ΜΜΕ στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας και των θρησκευτικών για την Δ', Ε' & ΣΤ τάξη του Δημοτικού»

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Είναι μέλος των ομάδων εργασίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα:

  • Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS
  • ACT-ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences (Erasmus+ KA3)

Υπήρξε μέλος ομάδων εργασίας στα προγράμματα:

  • «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ΟΠΣ 479325.
  • «The Pathway to Inquiry Based Science Teaching» FP7-SiS-2010/266624.

«Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα».

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Λαδιάς Γεώργιος
(Προϊστάμενος)CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335507gladias[at]iep.edu.gr
Ατσαλάκη Ελένη CV icon
ΠΕ81
(Πολ. Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335203eatsalaki[at]iep.edu.gr
Δούτσιου Ειρήνη CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335501idoutsiou[at]iep.edu.gr
Ηλιοπούλου Ηλιάνα-Παναγιώτα CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335203iliopoulou[at]iep.edu.gr
Κιουρτσόγλου Παρασκευή CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
|
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335554pkiourtsoglou[at]iep.edu.gr
Κρίντα Όλγα CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335502okrinta[at]iep.edu.gr
Κυνηγόπουλος Γεώργιος CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335554gkinigopoulos[at]iep.edu.gr
Νικόπουλος Ιωάννης CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335504jnikopoul[at]iep.edu.gr
Νταούλας Νικόλαος CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335503ntaoulas[at]iep.edu.gr
Παπαμαργαρίτη Γεωργία CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335103gpapamargariti[at]iep.edu.gr
Σπανουδάκης Εμμανουήλ CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335505manos[at]iep.edu.gr
Σπίνος Ιωάννης CV icon
ΠΕ86
(Πληροφορικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335554ispinos[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top