ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ελένη Ατσαλάκη, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Ελένη Ατσαλάκη είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2000) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην κατεύθυνση «Πολεοδομία και Χωροταξία» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2003). Επίσης κατέχει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. (2003)

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί για δέκα χρόνια σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Τμήμα Σχεδιασμού - Έγκρισης Αρχιτεκτονικών Μελετών Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων), στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Τμήμα Μελετών), στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, και στον Δήμο Καλλιθέας στον Τομέα Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).  Επίσης έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρίες αρχιτεκτονικών μελετών.

Μετά από επιτυχή συμμετοχή στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2009) προσλήφθηκε ως εκπαιδευτικός ΠΕ12.02–Αρχιτέκτονας. Υπηρέτησε στο ΕΠΑΛ Θήρας για τέσσερα χρόνια και στο ΕΠΑΛ Λαυρίου για ένα χρόνο.

Από το 2016 έχει αποσπαστεί  στο ΙΕΠ στη Διοικητική υπηρεσία με αντικείμενο απασχόλησης τις κτιριακές υποδομές και ανήκει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως στον τομέα της Πολεοδομίας και ιδιαίτερα σε θέματα Φυσιογνωμίας των τόπων.

Στο ΙΕΠ ανήκει στην Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top