ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ευφροσύνη Καβαλλάρη, Προσωπικό ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Ευφροσύνη Καβαλλάρη είναι πτυχιούχος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (2009) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας»  (2016), Πανεπιστήμιο Λευκωσία, Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών).

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί ως διοικητική υπάλληλος για πάνω από είκοσι χρόνια αρχικά, εκ των οποίων πέντε στον ιδιωτικό τομέα, δέκα χρόνια στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και από την ίδρυσή του (2012) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top