ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δήμητρα Κομνηνού, Υπάλληλος ΙΔΑΧ στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Δήμητρα Κομνηνού είναι απόφοιτος Γενικού Λυκείου (1990).

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί από το 1997 έως το 2011 στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και από το 2011 έως σήμερα στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως διοικητικός υπάλληλος του φορέα, κυρίως σε θέσεις γραμματειακής υποστήριξης με γενικά καθήκοντα.

Λόγω των εμπειρικών της γνώσεων στο αντικείμενο της γραφιστικής, στο πλαίσιο της απασχόλησής της εντός του φορέα έχει ασχοληθεί με τη σελιδοποίηση βιβλίων και τις εκδόσεις, με τη σύνθεση και ηλεκτρονική επεξεργασία έντυπου υλικού και με τον σχεδιασμό υποστηρικτικών εντύπων στο πλαίσιο επιμορφώσεων και ημερίδων του φορέα..

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top