ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σταυρούλα Παπαδοπούλου, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Παπαδοπούλου Σταυρούλα του Ηλία έχει πτυχίο Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο έλαβε το 1994. Είναι κάτοχος επίσης των Μεταπτυχιακών τίτλων «Αναπτυξιακής Βιολογίας Φυτών» από το Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie (Paris 6) της Γαλλίας και «Στατιστικής» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Επαγγελματική Εμπειρία

Είναι εκπαιδευτικός και εργάζεται από το 2000 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το διάστημα από Φεβρουάριο 2017 έως και τον Αύγουστο 2018 υπηρέτησε ως υποδιευθύντρια στο ΔΙΕΚ Ηλιούπολης.

Στην παρούσα φάση είναι αποσπασμένη στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Επιστημονική Υπηρεσία, στη Μονάδα της Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού έργου και στη Μονάδα Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

Γνωρίζει επίσης Αγγλικά , Γαλλικά κ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επικοινωνία

Top