ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ιωάννης Βεντούρης, Σύμβουλος Β' Αγγλικής Γλώσσας στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Ο Ιωάννης Βεντούρης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1988). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος προηγμένων σπουδών στην εκπαίδευση με τίτλο «Γλωσσολογία και Εκπαίδευση στην Αγγλική Γλώσσα» (1989) καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Γλωσσικές Σπουδές» (Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτική της Αγγλικής Γλώσσας) (1991) από το University of Lancaster, U.K. αμφότερα.

Είναι επίσης κάτοχος πιστοποιητικού μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, τρίμηνης διάρκειας, με τίτλο «Επικοινωνιακή Διδασκαλία της Αγγλικής» (1988) από το University of Lancaster, U.K. και πιστοποιητικού μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, ετήσιας διάρκειας, με τίτλο «Επιμόρφωση Επιμορφωτών στα Νέα Δικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα» (Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση) (2002) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Επαγγελματική Εμπειρία

Από το 1996 υπηρετεί στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει διδακτική εμπειρία 17 ετών σε Γυμνάσια και Λύκεια (Γενικά και Τεχνικά & Επαγγελματικά) διδάσκοντας Γενικά και Ειδικά Αγγλικά (ESP).

Έχει επίσης διδακτική εμπειρία 4 ετών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών διδάσκοντας Αγγλικά σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Από το 2000 έως και το 2001 υπηρέτησε ως Υπεύθυνος Σχολικής Βιβλιοθήκης.

Από το 2001 έως και το 2003 απασχολήθηκε ως Επιμορφωτής ΤΠΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενδοσχολική Επιμόρφωση στις ΤΠΕ» για καθηγητές ξένων γλωσσών.

Από το 2006 έως και το 2009 υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο Τμήμα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με τοποθέτηση σε επιστημονικό γραφείο.

Από το 2019 υπηρετεί με απόσπαση στο ΙΕΠ και κατέχει τη θέση του Συμβούλου Β’ στο αντικείμενο «Κοινωνικές Επιστήμες με ειδίκευση στην έρευνα», με τοποθέτηση στο Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου και στη Μονάδα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας (Υπομονάδα Ξένων Γλωσσών).

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό του ενδιαφέρον αφορά κυρίως στην εκπαιδευτική γλωσσολογία και διδακτική της αγγλικής γλώσσας, την εκπαιδευτική τεχνολογία και καινοτομία, την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των τεχνών, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και αποτίμηση, την εκπαιδευτική πολιτική και την εκπαιδευτική και κοινωνική έρευνα.

Είναι συγγραφέας άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά για θέματα διδακτικής των ξένων γλωσσών, παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαίδευση και θέματα της αγγλικής γλώσσας γενικότερα.

Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται έρευνες αναφορικά με τα προβλήματα και τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Αγγλικής και την αποτίμηση και αναβάθμιση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση.

Συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες με ανάλογη θεματολογία όπου έχει κάνει αντίστοιχου περιεχομένου ανακοινώσεις.

Άλλες Δράσεις/Ενδιαφέροντα

Στο πλαίσιο της απασχόλησής του στο Π.Ι. έχει συμμετάσχει στην έρευνα για τη «Σύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών των ΤΕΕ με την Αγορά Εργασίας».

Στο πλαίσιο του «Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης» (ΜΠΕ) απασχολήθηκε ως επιμορφωτής εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 (Επιμορφωτής Β’).

Έχει συμμετάσχει στην διαδικασία αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας στο πλαίσιο της «Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» όπου έχει λειτουργήσει και ως επιμορφωτής.

Έχει διατελέσει Μέντορας για εκπαιδευόμενους φοιτητές του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών».

Είναι εξεταστής προφορικού λόγου στο Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (ΚΠγ) για την αγγλική γλώσσα (επιπέδων Α’, Β΄ και Γ’).

Είναι πιστοποιημένος επιμορφωτής ΤΠΕ ενταγμένος στα Μητρώα επιμορφωτών του ΥΠΠΕΘ. Έχει πιστοποίηση ΤΠΕ Α’ επιπέδου, έχει παρακολουθήσει την επιμόρφωση ΤΠΕ Β’ επιπέδου ενώ παρακολουθεί και την εκπαίδευση επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα ΠΑΚΕ.

Επικοινωνία

Top