ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ρεββέκα Χρουσαλά, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Ρεββέκα Χρουσαλά είναι κάτοχος πτυχίου από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης στη Διδακτική της Γερμανικής Γλώσσας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Υποψήφια Διδάκτωρ Διδακτικής της Γερμανικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επαγγελματική εμπειρία

Από το 1989 έχει εργαστεί ως Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια ΙΕΚ) και σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών.

Από το 2014 είναι αποσπασμένη στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής . Αρχικά τοποθετήθηκε στο Γραφείο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και στη συνέχεια στο Γραφείο Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α΄ (αρμόδιο για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης). Από τον Σεπτέμβριο 2016 είναι τοποθετημένη στο Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης.

Επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον

Έχει συμμετάσχει σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδακτική της Γερμανικής Γλώσσας και την επίδραση του Γερμανικού Διαφωτισμού στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και την εκπαίδευση.

Άλλες δράσεις / ενδιαφέροντα

Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε πολυάριθμες ομάδες εργασίας και επιτροπές του ΙΕΠ.  Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε μέλος της ομάδας εκπόνησης του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας στην ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 2411/Β΄/04.08.2016) και του επιμορφωτικού υλικού «Οδηγός επιμόρφωσης εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις» για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ NAAGRCY.

Στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την ενίσχυση της οπτικής του φύλου συμμετείχε στην εκπόνηση του Οδηγού για την ένταξη της οπτικής του φύλου στα προγράμματα σπουδών και στα διδακτικά βιβλία και υλικά.

Είναι βαθμολογήτρια γραπτών, αξιολογήτρια προφορικού λόγου και μέχρι τον Νοέμβριο 2018 συντονίστρια του βαθμολογικού κέντρου για τη Γερμανική Γλώσσα στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Επικοινωνία

Top