ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βασιλική Χρύση, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Βασιλική Χρύση είναι πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002), έχει παρακολουθήσει ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (500 ωρών) και μιλάει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί από το 2006, ως εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, σε Δημοτικά σχολεία και Γυμνάσια.

Υπηρέτησε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (2008-2012) και στο 3ο ΠΕΚ Αθήνας ως Γραμματέας (2015-2016).

Από τον Σεπτέμβριο του 2016 υπηρετεί με απόσπαση στο ΙΕΠ ως γραμματέας του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και την ειδική αγωγή αλλά και τη δημοκρατία και την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Υπήρξε μέλος της Μονάδας «Εκπαιδευτική και Σχολική Δημοκρατία, Ισότητα Φύλων, Δικαιώματα», καθώς και στην Υπομονάδα Ξένων Γλωσσών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης έργων / προγραμμάτων, απασχολείται από τον Σεπτέμβριο του 2018 ως διοικητικό προσωπικό, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγραμμάτος ΚΑ3, που υλοποιεί το Ι.Ε.Π.,  με τίτλο «ACT-Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων των μαθητών».

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top