Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654 στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top