Ενημέρωση σχετικά με τη 2η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064)

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης της 2ης Επιμορφωτικής Περιόδου του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) διαβάζοντας το σχετικό αρχείο.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top