Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», για το σχολικό έτος 2021-22

Αριθ. Πρωτ. Φ11/138716/Δ7/01-11-2021, εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφές εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια, προσανατολίζεται:

  1. στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία,
  2. στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και
  3. στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών και την ανάληψη δράσεων.

Οι δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος μπορούν να αξιοποιηθούν:

  • είτε στα Εργαστήρια δεξιοτήτων,
  • είτε να υλοποιηθούν ως αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
  • είτε ακόμη και μεμονωμένα, όπως λ.χ. θα μπορούσε να είναι μία εκπαιδευτική επίσκεψη.

Κατόπιν ολοκλήρωσης των δράσεων, τα σχολεία μπορούν να αναρτούν τις μαθητικές δημιουργίες στην ιστοσελίδα του σχολείου τους ή/και να τις προβάλλουν στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας υποβολής δράσης

 

 

 

form 3 Εικόνα προγράμματα δράσεις integration g79ffd125d 640  info

Φόρμα Υποβολής

Δράσης Σχολείου

Αναζήτηση Υλικού -

Δράσεων Σχολείων

Φορείς
Πληροφορίες

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

Top