Αποτελέσματα κλήρωσης Εισαγωγικής (Ειδική-Προσχολική)

 

Συνημμένα τα αποτελέσματα της κλήρωσης που διενεργήθηκε διαδικτυακά στις 16/05 και ώρα 11:30 βάσει της με αριθμ. πρωτ. 5959/13-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΚΛΟΞΛΔ-Γ2Ζ, Πράξη 28/12-05-2022) Απόφασης του Δ.Σ. του ΙΕΠ  για τρεις (3) θέσεις Επιμορφωτών/τριών Β’ Προσχολικής Ειδικής Εκπαίδευσης για την υποστήριξη της Πράξης ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654.

 

Επικοινωνία

Top