ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ" ΤΟΥ Ι.Ε.Π.- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

banner

 

ΝΕΟ! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

 

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα φορέων για παράταση της προθεσμίας για την υποβολή Πινάκων στην Πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. με τίτλους παλαιών σχολικών εγχειριδίων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη τους, εκδόθηκαν πριν το 1982 και δεν έχουν ψηφιοποιηθεί, ανακοινώνουμε:

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Πινάκων με τίτλους μη ψηφιοποιημένων σχολικών εγχειριδίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2019.

Παρακαλούμε να αναζητήσετε και συμπεριλάβετε στις καταγραφές σας στον Πίνακα των τίτλων αποκλειστικά τίτλους σχολικών ή εκπαιδευτικών εγχειριδίων που είτε τυπώθηκαν εντός του ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του έως το 1982, είτε κυκλοφόρησαν και εκτός των συνόρων του, ακόμα και πριν από την ίδρυσή του, στην ελληνική γλώσσα, και εξυπηρετούσαν εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Επίσης, παρακαλούμε να δώσετε προσοχή ώστε να μην παραλείψετε να κάνετε ανάρτηση τον συμπληρωμένο πίνακα, πατώντας το κουμπί Upload files, να επιλέξετε το αρχείο και να κάνετε κλικ στο αποθήκευση αλλαγών.

 

[Αρχική Ανακοίνωση]

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top