Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αναβολή συνέντευξης υποψηφίων
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: Πρόσκληση υποψηφίων για μοριοδοτούμενη συνέντευξη για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές- μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης»
Ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την με αρ. πρωτ.9437/16-9-2020 «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας / τεχνικού ασφαλείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
Αιτήσεις επιμορφωτικού προγράμματος Φρενέ Κρήτης
Yλικό των προτάσεων των μελών του Μητρώου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα μαθήματα Προσανατολισμού της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» και «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία»
The Open School for Open Societies project - Newsletter
PISA 2018 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Oριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. πρωτ. 7581/11-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΒΔΟΞΛΔ-40Ι) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ
NEO! ΜΕΝΤΟΡΑΣ - Τεύχος 19
NEO! ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ_Τεύχη 20-21
Live streaming / Live μετάδοση of Impact Conference
Eπιτελική σύνοψη της μελέτης για τη μαθητική διαρροή στην ελληνική δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Eπιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: Τρόπος αξιολόγησης στο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” της Γ΄ ΓΕ.Λ.
Eπιλογή Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ SPORT: «IDENTIFYING AND MOTIVATING YOUTH WHO MOSTLY NEED PHYSICAL ACTIVITY:IMPACT»
Aποτελέσματα επιλογής των Σχολικών Μονάδων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα, «Σχολικοί κήποι και παρτέρια: Παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων» στο πλαίσιο του έργου H2020: «OSOS»
Aπόσπασμα Πρακτικού 6/1-2-2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.σχετικά με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 7143/23.10.2017 Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού
Aνακοίνωση του ΥΠΠΕΘ «Για την ένταξη των προσφυγοπαίδων σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων»
3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για την εκπαιδευτική έρευνα-δράση
3β.Απόφαση ΔΣ /ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 3β/10-06-2020 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του γνωστικού πεδίου Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 Πρόσκληση
2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για την Εκπαιδευτική Έρευνα – Δράση

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top