Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
Χορήγηση παράτασης στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου
ΦΕΚ Κανoνισμού Εσωτερικής Λειτουργίας ΙΕΠ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1: Ενότητες 1-5
Υποβολή προτάσεων για την διημερίδα «Οι τέχνες στη διδασκαλία των Μαθηματικών»
Υλοποίηση της Επιμορφωτικής Ημερίδας Σχολικών Συμβούλων για την Πιλοτική Εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση
Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος για την εφαρμογή της Παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση
Υλικό παρουσίασης του νέου διδακτικού πακέτου Μαθηματικών της Ε΄τάξης Δημοτικού
ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου», για το σχολικό έτος 2019-2020
Υλικό παρουσιάσεων 1ης ημέρας των workshop του ΙΕΠ, 10-12 Ιουλίου 2017
Τριήμερο Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα"
Τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ι.Ε.Π. - Βιβλιοθηκονόμος
Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΙΕΠ για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» (ΦΕΚ)
Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΙΕΠ για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» (ΦΕΚ)
Το Πρόγραμμα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» (ΦΕΚ)
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΕΠ
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη διεύρυνση της Β΄ φάσης ευρείας εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία).
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)
Σχόλιο του ΙΕΠ σχετικά με την ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top