Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2019 12 Νοεμβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απολογισμός ΙΕΠ 2015 - 2019 11 Νοεμβρίου 2019
Νέα Ενημέρωση Υλικού Μονάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας 11 Νοεμβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΜΝΑΕ 08 Νοεμβρίου 2019
Ενημέρωση Υλικού Μονάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας 08 Νοεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Πρόσκληση για συνέντευξη 07 Νοεμβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση Συνεδρίου: «IMPACT: Identifying and Motivating youth who mostly need Physical Activity» 29/11/2019, Γαλλικό Ινστιούτο 07 Νοεμβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση Συνεδρίου: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» Αποτίμηση, Δυνατότητες, Προοπτικές 05 Νοεμβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενημέρωση σχετικά με τη διημερίδα «Οι Τέχνες στη Γλωσσική Εκπαίδευση» 01 Νοεμβρίου 2019
2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 30 Οκτωβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 24/22.10.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 (Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό 24 Οκτωβρίου 2019
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Εκπαίδευσης 24 Οκτωβρίου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία ελεύθερο/η επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης- MIS: 5001313 21 Οκτωβρίου 2019
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 18 Οκτωβρίου 2019
Επιλογή επιμορφούμενων Φρενέ Κρήτης 16 Οκτωβρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OSOS 14 Οκτωβρίου 2019
1β) Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αριθμ. 17/30.08.2019, 19/05.09.2019 και 23/04.10.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό 11 Οκτωβρίου 2019
1α) Απόφαση ΔΣ /ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 21/20.09.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό 11 Οκτωβρίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Εμπειρογνώμονα για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού για την Πράξη με MIS: 5032906 11 Οκτωβρίου 2019
Εργασίες αναβάθμισης 09 Οκτωβρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top