Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 12 Ιουλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ.1/05.07.2019 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση. 12 Ιουλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 17/03.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 πρόσκληση.– Έγκριση διαδικασίας. 10 Ιουλίου 2019
Ενημερωτική διημερίδα για εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό 10 Ιουλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/05.06.2019 και 2/01.07.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4348/13-05-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΚΥΟΞΛΔ-3ΗΞ) Πρόσκληση. 10 Ιουλίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποψηφίων σε συνέντευξη τη Δευτέρα, 15-07-2019, προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με MIS: 5032906 09 Ιουλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/04.06.2019 και 2/01.07.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4348/13-05-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΚΥΟΞΛΔ-3ΗΞ) Πρόσκληση 05 Ιουλίου 2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός– 2η Επαναπροκήρυξη : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» - MIS 5001313. 05 Ιουλίου 2019
ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου», για το σχολικό έτος 2019-2020 05 Ιουλίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 15/03.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4846/29.05.2019 πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος. 05 Ιουλίου 2019
Η μαθητική διαρροή στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Περίοδος αναφοράς: 2015-2018 (συνοπτική έκθεση) 05 Ιουλίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ολοκλήρωση Διημερίδας «Οι Τέχνες στη Γλωσσική εκπαίδευση» 04 Ιουλίου 2019
Ανακοίνωση – Επιλογή επιμορφωτών Α΄φάσης σχετικά με την αρ. πρωτ. 6257/26.06.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σε μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. - MIS: 5032906 02 Ιουλίου 2019
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων (Αρ. Διακήρυξης: 7/2019) για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Δ’ Δημοτικού» 01 Ιουλίου 2019
Σας ενημερώνουμε πως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 03/07/2019 και ώρα 10:00 π.μ., σε χώρο του Ι.Ε.Π. η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με θέμα το άνοιγμα των προσφορών για την υπ. αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) πρόσκλησης 28 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/12.6.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4846/29.05.2019 πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος 27 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/20.6.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 συνοπτικό διαγωνισμό – Απόφαση κατακύρωσης 27 Ιουνίου 2019
Επιλογή δύο εκπαιδευτικών από σχολεία του έργου: «Open Schools for Open Societies-(OSOS)» για συμμετοχή σε θερινό σχολείο, από τις 7 έως τις 12 Ιουλίου του 2019, στον Μαραθώνα Αττικής 27 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διημερίδα με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου», για το σχολικό έτος 2019-2020 27 Ιουνίου 2019
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. 27 Ιουνίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top
izmir escort izmir escort ankara escort