Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τριήμερο Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα"
Τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ι.Ε.Π. - Βιβλιοθηκονόμος
Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας - Διενέργεια Συνεντεύξεων
Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΙΕΠ για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» (ΦΕΚ)
Το Πρόγραμμα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» (ΦΕΚ)
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΕΠ
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη διεύρυνση της Β΄ φάσης ευρείας εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία).
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)
Σχόλιο του ΙΕΠ σχετικά με την ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ
Σχολεία που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C)
Σχολεία που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C)
Σχετικά με την επιμορφωτική δράση RELANG
Σχετικά με την «Αντιγόνη» και τον «Επιτάφιο» στο Λύκειο
Σχετικά με τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά
Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Συνοπτικός Διαγωνισμός– 2η Επαναπροκήρυξη : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» - MIS 5001313
Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ με αντικείμενο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»
Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 08/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων (Αρ. Διακήρυξης: 04/2017)

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top